česky 

rozšířené vyhledávání
x2012_04_05_tomas_dub_tomas_uvira
Foto: Robert Janás (© MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

MZV a ČEB společně podpoří české exportéry v náročných teritoriích

(Archivní článek, platnost skončena 06.04.2013.)

Dne 5. dubna 2012 podepsali náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub a generální ředitel České exportní banky, a.s., Tomáš Uvíra „Memorandum o spolupráci obou subjektů při podpoře českého exportu“.

Náměstek Dub při příležitosti podpisu Memoranda uvedl: " Exportní financováni je nejsilnějším nástrojem, který stát má při podpoře zahraniční expanze firem. Jeho dostupnost je často základem úspěchu exportérů při realizaci obchodu především v obtížných teritoriích. Jsem rád, že česká diplomacie bude takto moci při naplňování Memoranda poskytnout českým exportérům zcela konkrétní podporu."

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV), jako jeden z akcionářů České exportní banky a.s. (ČEB), umožní na základě podepsaného Memoranda pracovníkům ČEB krátkodobé studijní pobyty na velvyslanectvích ČR zejména v mimoevropských zemích, kde stát hodlá výrazněji podpořit český export.

Účelem studijních pobytů je umožnit pracovníkům ČEB bližší seznámení se s podnikatelským a finančním prostředím v uvedených teritoriích, kam je vstupování českých exportérů bez státní pomoci velmi náročné.

MZV poskytne pracovníkům ČEB využití kancelářských prostor a informačních zdrojů velvyslanectví a rovněž pomůže při zajišťování jednání na ministerstvech a v relevantních finančních a podnikatelských institucích v zemi svého působení.
Před odjezdem na studijní pobyt poskytnou dle Memoranda pracovníci MZV vyjíždějícím pracovníkům ČEB konzultace o příslušných teritoriích.

MZV a ČEB se shodují v tom, že důkladná znalost podnikatelského a finančního prostředí teritorií nejen napomůže poskytování kvalitnějších služeb ČEB českým exportérům, ale i ke kvalifikovanějšímu odhadu rizik a možností jejich zajištění při vynakládání prostředků ČEB k financování českého vývozu.

Podpis Memoranda je dalším krokem Ministerstva zahraničních věcí ČR na cestě ke zkvalitnění podpory českého exportu. Otevírání dveří českému byznysu v zahraničí a jeho podporu považuje MZV za jednu z priorit své činnosti.

Tomáš Dub a Tomáš Uvíra