česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Vyhodnocení projektů ekonomické diplomacie realizovaných v r. 2012

Proexportní program MZV, ze kterého jsou poskytovány finanční prostředky na projekty podporující ekonomickou diplomacii, byl realizován i v roce 2012. Celkem bylo navrženo 142 projektů ze 69 zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. Vzhledem k přidělenému objemu finančních prostředků nebylo možno stejně jako v minulých letech vyhovět všem žadatelům, přesto se podařilo realizovat 65 projektů v hodnotě 4,8 mil. Kč. Nejvíce z nich bylo realizováno v zemích Asie a severní a východní Evropy; v obou oblastech po 13 projektech.

Projekty na podporu ekonomické diplomacie byly v r. 2012 zaměřeny zejména na prezentaci firem a jejich výrobků, na rozvoj podnikatelských aktivit a oborově pak hlavně na nanotechnologie, environmentální technologie, letectví, informační technologie, potravinářství, zdravotnictví, strojírenství, dobývací a těžební techniku, energetiku, moderní design, sklářství, jadernou energetiku, dopravu. Jejich hlavním cílem bylo prezentovat ČR a české firmy v zahraničí, poskytnout jim podporu a pomoc při navazování obchodních kontaktů, usnadnit přístup malým a středním podnikům na zahraniční trhy a posílit pozice českých podnikatelských subjektů. Stanovených záměrů a cílů bylo ve většině případů plně dosaženo.

            Jako příklad úspěšného projektu v r. 2012 lze uvést projekt zastupitelského úřadu Tel Aviv „Hi-tech mise zaměřená na internet, automatizaci a computing“. Účastníky mise byli zástupci jak české podnikatelské sféry, tak primárního i aplikovaného výzkumu. Projekt byl realizován ve čtyřech lokalitách: v Tel Avivu, Beer Ševě, Rechovot a Haifě; jeho cílem bylo seznámit účastníky s izraelským prostředím, představit jim potenciální partnery i asistovat s navázáním kontaktů. Na organizaci se podílela, kromě ZÚ Tel Aviv, také Česko-Izraelská smíšená obchodní komora, která současně nesla část nákladů. Mise se ukázala jako ideální nástroj podpory zahraničních aktivit českých inovačních firem či českého R&D, v izraelských podmínkách nástrojem daleko efektivnějším, než standardní podpora účasti na veletrhu.

přílohy

Souhrnná hodnotící zpráva k PED 2012 260 KB PDF (Acrobat dokument) 23.5.2013

Projekty dodatečně předložené 37 KB PDF (Acrobat dokument) 23.5.2013

Realizované projekty ED 2012 42 KB PDF (Acrobat dokument) 23.5.2013