Velvyslanectví České republiky v Haagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Česká republika a mezinárodní organizace

Česká republika se stala členem Výkonné rady OPCW

V prosinci 2011 na 16. zasedání Konference smluvních stran úmluvy o zákazu chemických zbraní byla Česká republika spolu s dalšími devatenácti státy zvolena členem Výkonné rady OPCW pro období od 12. května 2012 do 11. května 2014. více ►

Příspěvek České republiky do Dobrovolného fondu pomoci OPCW

V prosinci 2012 Česká republika dobrovolně finančně přispěla částkou 9873 eur do Dobrovolného fondu pomoci OPCW, zřízeného na základě článku X, odstavce 7 (a) úmluvy o zákazu chemických zbraní. Tento dobrovolný příspěvek představuje dodatečnou… více ►

Vstup v platnost dvou dohod mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní

Dne 13. února 2012 vstoupila v platnost Dohoda mezi Českou republikou a OPCW o inspekcích na místě v objektu pro ochranné účely seznamu 1. Dne 1. května 2012 pak vstoupila v platnost Dohoda mezi Českou republikou a OOPCW o výsadách a imunitách… více ►

Činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při implementaci Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení

Státní úřad pro jadernou bezpečnost je ústředním orgánem státní správy, který vykonává státní správu a dozor při využívání jaderné energie a ionizujícího záření, v oblasti radiační ochrany a v oblasti jaderné ochrany. více ►

Činnost České republiky v rámci Organizace pro zákaz chemických zbraní

Na činnosti Přípravné komise OPCW a posléze OPCW se ČR aktivně podílela od samého počátku. V období 1993-1997 se její aktivity soustředily na zapojení českých odborníků do činnosti pracovních skupin Přípravné komise a na vytváření podmínek a… více ►

Oficiální návštěva generálního ředitele TS OPCW R. Pfirtera v ČR (18. - 20. 5. 2003)

Ve dnech 18. – 20. 5. 2003 vykonal generální ředitel Technického sekretariátu OPCW R. Pfirter svou první oficiální návštěvu v ČR. více ►

Předsednictví České republiky ve Výkonné radě Organizace pro zákaz chemických zbraní

Česká republika prostřednictvím stálého představitele ČR při OPCW velvyslance P. Kubernáta předsedala Výkonné radě OPCW od května 2003 do května 2004. více ►

Obecné informace o Úmluvě o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení

Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a pou­žití chemických zbraní a o jejich zničení (Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC) více ►

Obecné informace o Organizaci pro zákaz chemických zbraní

Pro implementaci požadavků vyplývajících z Úmluvy byla v roce 1997 vytvořena Orga­nizace pro zákaz chemických zbraní se síd­lem v Haagu (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, dále OPCW). více ►

Implementace Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení v České republice

Česká republika patří k zakládajícím státům OPCW. Úmluva, kterou podepsala v den jejího slavnostního otevření k podpisu 14. 1. 1993 a ratifikovala 6. 3. 1996, se pro ni stala závaznou 29. 4. 1997. více ►