Velvyslanectví České republiky v Haagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Česká republika a mezinárodní organizace

Velvyslanectví ČR připomnělo Den mezinárodní trestní spravedlnosti vyvěšením vlajky ICC

Velvyslanci států Visegrádské čtyřky v Haagu se letos rozhodli připomenout Den mezinárodní trestní spravedlnosti, připadající na 17. července, vyvěšením vlajky Mezinárodního trestního soudu sídlícího rovněž v Haagu. více ►

České republice končí dvouletý mandát ve Výkonné radě OPCW

Dne 8. května 2014 byla po třech přerušeních konečně ukončena 40. mimořádná schůze Výkonné rady Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW). České republice a dalším 12 státům uplyne funkční období ve VR 11. května a schůzí VR se bude účastnit… více ►

Mimořádné jednání Rady diplomatických zástupců Haagské konference mezinárodního práva soukromého schválilo podle očekávání plán Stálého sekretariátu Konference na prodej dosavadní budovy HKMPS a přestěhování do pronajatých prostor

Mimořádné jednání Rady diplomatických zástupců, nejvyššího orgánu HKMPS, schválilo podle očekávání plán Stálého sekretariátu Konference na prodej dosavadní budovy HKMPS a přestěhování do najatých prostor, za podmínky dodržení rozpočtové… více ►

Mezinárodní trestní soud (ICC) vynesl dne 7. března 2014 svůj druhý odsuzující rozsudek

V pátek 7. března vynesl Mezinárodní trestní soud v Haagu odsuzující rozsudek ve věci Germaina Katangy, občana Konžské demokratické republiky (DRC, hlavní město Kinshasa), obviněného na základě článku 25, odst. 3 písm. d) Římského statutu z… více ►

Stálý rozhodčí soud - 188. zasedání Administrativní rady

Dne 12. prosince 2013 proběhlo v sídle Stálého rozhodčího soudu (Permanent Court of Arbitration, PCA, existuje již od roku 1899) v haagském Mírovém paláci 188. zasedání hlavního správního orgánu – Administrativní rady. více ►

Ve dnech 2. - 5. prosince 2013 se v Haagu uskutečnilo 18. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o zákazu chemických zbraní

18. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o zákazu chemických zbraní (CWC), konané v Haagu ve dnech 2. – 5. prosince 2013, nepřineslo žádná překvapení. Jeho náplň opět určovala krize v Sýrii, ze které se zatím nepodařilo evakuovat ani část… více ►

12. zasedání Shromáždění smluvních stran Římského statutu (ICC) proběhlo v Haagu ve dnech 21. - 28. listopadu 2013

S půldenním předstihem oproti programu bylo dnes dopoledne v Haagu ukončeno 12. zasedání Shromáždění smluvních stran (Assembly of States Parties, ASP) Římského statutu, kterého se zúčastnili zástupci rovné stovky ze 122 smluvních států více ►

Výkonná rada OPCW přijala Rozhodnutí o detailních požadavcích na zničení syrských chemických zbraní a produkčních kapacit

Dne 15. listopadu 2013 ve 21 hodin SEČ přijala 34. mimořádná schůze Výkonné rady Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) klíčové Rozhodnutí o detailních požadavcích na zničení syrských chemických zbraní a produkčních kapacit. více ►

Podepsána dohoda o příspěvku ČR do Trust Fundu OPCW k financování verifikačních aktivit v Sýrii

Dne 14. listopadu 2013 v poledne slavnostně podepsali v reprezentačních prostorách sídla Organizace pro zákaz chemických zbraní vv. Horák a generální ředitel OPCW Üzümcü Dohodu o příspěvku ČR do Trust Fundu OPCW zřízeného k financování… více ►

Organizaci pro zákaz chemických zbraní byla udělena Nobelova cena za mír pro rok 2013

Krátce po zahájení závěrečného jednání 74. zasedání Výkonné rady Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) dne 11. října 2013 bylo světovými zpravodajskými agenturami oznámeno, že OPCW byla norským Nobelovým výborem udělena Nobelova cena za… více ►

Výkonná rada Organizace pro zákaz chemických zbraní přijala rozhodnutí ke zničení chemických zbraní v Sýrii

Tři čtvrtě hodiny po půlnoci středoevropského času dne 28. září schválilo konsensem mimořádné zasedání Výkonné rady Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) Rozhodnutí ke zničení chemických zbraní v Sýrii, které se ihned nato stalo… více ►

Činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při implementaci Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení

Státní úřad pro jadernou bezpečnost je ústředním orgánem státní správy, který vykonává státní správu a dozor při využívání jaderné energie a ionizujícího záření, v oblasti radiační ochrany a v oblasti jaderné ochrany. více ►

Činnost České republiky v rámci Organizace pro zákaz chemických zbraní

Na činnosti Přípravné komise OPCW a posléze OPCW se ČR aktivně podílela od samého počátku. V období 1993-1997 se její aktivity soustředily na zapojení českých odborníků do činnosti pracovních skupin Přípravné komise a na vytváření podmínek a… více ►

Obecné informace o Úmluvě o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení

Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a pou­žití chemických zbraní a o jejich zničení (Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC) více ►

Obecné informace o Organizaci pro zákaz chemických zbraní

Pro implementaci požadavků vyplývajících z Úmluvy byla v roce 1997 vytvořena Orga­nizace pro zákaz chemických zbraní se síd­lem v Haagu (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, dále OPCW). více ►

Implementace Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení v České republice

Česká republika patří k zakládajícím státům OPCW. Úmluva, kterou podepsala v den jejího slavnostního otevření k podpisu 14. 1. 1993 a ratifikovala 6. 3. 1996, se pro ni stala závaznou 29. 4. 1997. více ►