Velvyslanectví České republiky v Hanoji

Rozvojová spolupráce

Vietnam je tradičně jedním z největších příjemců české rozvojové spolupráce. Z hlediska celkového ročního objemu české rozvojové pomoci patřil Vietnam dlouhodobě mezi největší příjemce. V letech 2006 - 2010 byly prioritními oblastmi rozvojové spolupráce ČR ve Vietnamu sektory ochrany životního prostředí a zemědělství, oblast práce a sociálních věcí a dále podpora podnikání a modernizace průmyslové infrastruktury.

V souladu s novou Koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce ČR na léta 2011-2017 pokračuje česká rozvojová spolupráce ve Vietnamu v utlumeném rozsahu. Na období 2011-2013 byly prozatím identifikovány čtyři dlouhodobé projekty rozvojové spolupráce v oblasti životního prostředí, energetiky, trhu práce, průmyslu a těžby surovin. Zároveň jsou v tomto roce realizovány čtyři malé lokální projekty při velvyslanectví ČR v Hanoji.

 

Projekt podpory chovu sladkovodních ryb 

Projekt podpory chovu sladkovodních ryb v horských oblastech