Velvyslanectví České republiky v Harare

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Konzulární záležitosti

Konzulární hodiny úřadu jsou v úterý a čtvrtek od 8,00 do 10,00. V případě potřeby si ale můžete sjednat pracovní schůzku i mimo výše uvedenou dobu na telefonech velvyslanectví. V případě nouze jsme Vám také k dispozici nonstop i mimo pracovní hodiny, ve dnech pracovního volna a o svátcích na mobilním telefonu +263 772 154 177.

Konzulární služby úřadu

- vydávání cestovních pasů a některých dalších dokladů (duplikáty rodného, oddacího a úmrtního listu, osvědčení o státním občanství, osvědčení rodného čísla, výpis z rejstříku trestů);

- úřední ověřování kopií oficiálních dokumentů, úředních razítek ze zemí působnosti, podpisů, překladů aj.;

- matriční úkony (zápisy narození, sňatků a úmrtí občanů České republiky);

- konzulární asistence v krizových situacích (v případě ztráty nebo odcizení pasu vystavení náhradního cestovního dokladu, v případě zranění, zatčení či v jiné vážné situaci zprostředkování kontaktu s rodinou, zprostředkování kontaktu s místními právníky, tlumočníky, lékaři a další nezbytná pomoc);

Úřad nemůže poskytnout následující služby:

- zajistit propuštění z vězení nebo zasahovat do soudních řízení; 
- vyšetřovat trestnou činnost; 
- proplatit ubytovací, lékařské, právnické nebo soudní výlohy; 
- proplatit výlohy spojené s pohřbem či repatriací; 
- zajistit služby běžně poskytované cestovními kancelářemi, leteckými společnostmi či bankami; 
- zajistit ubytování, práci nebo pracovní povolení.

Volby do Evropského parlamentu

ep_strasburk_foto_ep

Na území České republiky proběhnou ve dnech 23. a 24. května 2014 volby do Evropského parlamentu. více ►

Ukončení platnosti zápisů dětí mladších 15 let do cestovních dokladů

Velvyslanectví ČR v Harare si dovoluje upozornit české občany pobývající v zemích jeho působnosti na ukončení platnosti zápisů dětí mladších 15 let do cestovních dokladů. více ►

Dočasné uzavření vízového úseku

Velvyslanectví České republiky v Harare aktuálně nepřijímá žádosti o udělení schengenského víza. Žadatelé musí svou žádost směřovat na následující úřady: více ►