Velvyslanectví České republiky v Harare

česky  english 

rozšířené vyhledávání

2007

Dočasné uzavření vízového úseku velvyslanectví ČR v Harare

Velvyslanectví České republiky v Harare oznamuje, že počínaje dnem 21.prosince 2007 nepřijímá žádosti o udělení schengenského víza. Žadatelé musí svou žádost směřovat na Velvyslanectví České republiky v Pretorii. více ►

ZIMBABWE - Říjnové kulturní aktuality

V první polovině října podpořil ZÚ Harare již druhý koncert mezinárodně uznávaného pianisty Libora Nováčka, který zavítal do Zimbabwe na pozvání organizace CELEBRITY DESCRIPTIONS. více ►

LILIONGWE (MALAWI)- Slavnostní oběd k státnímu svátku ČR

Dne 25. října uspořádal velvyslanec ČR Václav Jílek v Liliongwe slavnostní oběd ke státnímu svátku ČR, kterého se zúčastnili zástupci ministerstva zahraničí a diplomaté zastoupených zemí EU. více ►

LUSAKA (ZAMBIE)- Oslava státního svátku ČR

Dne 22. října 2007 uspořádal velvyslanec ČR Václav Jílek oslavu státního svátku ČR v Lusace. Jeho pozvání přijalo na 50 hostů, zástupců krajanské komunity, bývalých studentů, pracovníků ministerstva zahraničí ZAMBIE a pozvaných hostů z… více ►

Setkání při příležitosti státního svátku

Před státním svátkem Sv. Václava 28. září 2007 uspořádal velvyslanec V. Jílek společenský podnik pro bývalé zimbabwské studenty, kteří studovali v ČR a na Slovensku a pozval rovněž všechny české a slovenské krajany pobývající v Zimbabwe. Srdečné… více ►

Výstava zimbabwského sochařství v Praze

24. září vyšel v celostátním deníku The Herald obsáhlý pozititvní článek o Praze kritičky zimbabwského sochařského umění, pí Celie Winter Irwing, která jej publikovala po návštěvě Prahy, kde shlédla dvě výstavy současného zimbabwského umění v… více ►

Festival INTWASA ARTS FESTIVAL

22. září 2007 se velvyslanec V. Jílek zúčastnil závěrečné fáze festivalu INTWASA ARTS FESTIVAL, který se tradičně odehrává v Bulawayu a slouží k prezentaci multikulturních vazeb oblasti Mašonalandu se světem, s vybranými evropskými zeměmi… více ►

Zimbabwské sochařství v pražské Národní galerii

V úzké spolupráci a s podporou Velvyslanectví České republiky v Harare byly v Praze tohoto léta zpřístupněny dvě výstavy moderního zimbabwského sochařství. Národní galerie v Praze zpřístupnila průřez současným zimbabwským sochařstvím ve… více ►

Malé lokální projekty v Zambii

Dne 11. 8. 2007 byl v zambijském Livingstone za účasti předních představitelů města a místní samosprávy slavnostně předán do užívání místní nemocnici BATOKA generátor zakoupený a nainstalovaný v rámci malého lokálního projektu realizovaného ze… více ►

Křest knihy Dark Deeds v Kamabarami School v Murehvě

V sobotu 19. května 2007 se odehrál v základní a střední škole v Murehvě ,která je podporována nejvýznamnějším zimbabwským sochařem Dominicem Benhurou, křest publikace loveckých dobrodružství Emila Holuba, které pod názvem Dark Deeds vydal v… více ►

Humanitární dar Zambijské republice

Vláda České republiky, prostřednictvím Odboru rozvojové spolupráce MZV ČR, prostřednictvím Červeného kříže v Lusace poskytla v dubnu 2007 Zambijské republice částku ve výši 1 500 000 Kč na odstranění škod způsobených záplavami. více ►

Vytipování malých lokálních projektů

V dubnu 2007 se soustředil ZÚ Harare na vytipování a lokalizaci malých rozvojových projektů monitorovaných ambasádou ČR. Kromě tradičních míst spolupráce jako jsou centra Livingstone, Lusaka a Solwezi, podpořil ZÚ návrh na projekt směřující ke… více ►

Humanitární dar Mosambické republice

Vláda České republiky, prostřednictvím Odboru rozvojové spolupráce MZV ČR, prostřednictvím Červeného kříže v Maputu v květnu 2007 poskytla Mosambické republice částku ve výši 1 000 000 Kč na odstranění škod způsobených záplavami, dalšími… více ►

Otevření HK Maputo

Počínaje dnem 1.6.2007 zahájil v Mosambiku svou činnost Honorární konzulát Maputo , v jehož čele stojí pan Henk Son. Konzulát kolem sebe soutřeďuje místní českou komunitu, absolventy českých vysokých škol a bohemisty. Dále rozšiřuje vztahy s… více ►

Návštěva náměstkyně ministra zahraničí ČR v Mosambiku

Ve dnech 31.května – 1. června 2007 navštívila Mosambickou republiku náměstkyně minstra zahraničí ČR, Ing. Helena Bambasová.. V doprovodu velyvyslance ČR Václava Jílka jednala s mosambickými partnery o možnostech ekonomické, kulturní a rozvojové… více ►

Předání pověřovacích listin

Dne 5.4..2007 předal velvyslanec ČR , Václav Jílek, pověřovací listiny do rukou prezidenta Armanda Guebuzy. Při vzájemném rozhovoru zhodnotili oba představitelé úroveň bilaterálních vztahů, ekonomické spolupráce a možnosti spolupráce na… více ►

Návštěva náměstkyně ministra zahraničí ČR v Malawi

Ve dnech 27.-28.května 2007 navštívila Malawiskou republiku náměstkyně minstra zahraničí ČR, Ing. Helena Bambasová.. V doprovodu velyvyslance ČR Václava Jílka jednala se svým protějškem o možnostech vzájemné spolupráce jak na bilaterální, tak na… více ►

Předání pověřovacích listin

Dne 9.3.2007 předal velvyslanec ČR , Václav Jílek, pověřovací listiny do rukou prezidenta Bingu wa Muthariky. Při vzájemném rozhovoru zhodnotili oba představitelé možnosti vzájemné spolupráce v oblasti obchodu, zdravotnictví a školství.… více ►

Předání čestného uznání za výtvarnou soutěž LIDICE

Součástí slavnostního otevření velikonoční výstavy v Mutare bylo i předání diplomu „Čestného uznání“ z dětské výtvarné soutěže Lidice devítileté Lindah Katsopa, která pochází z Mutare. více ►

Velikonoční výstava v Mutare

V pátek 30. března 2007 otevřel ZÚ Harare velikonoční výstavu pod názvem easter in The Czech Tradition v regionální pobočce NG Zimbabwe v Mutare. více ►

Předání pověřovacích listin v Zambii

Dne 2. března 2007 v 11.00 velvyslanec Václav Jílek předal pověřovací listiny do rukou prezidenta Zambijské republiky Levy P. Mwanawasy. více ►

Výstava Karla Demela

Ve středu 7. února byla v NATIONAL GALLERY OF ZIMBABWE v Harare slavnostně otevřena výstava grafických listů předního českého výtvarníka Karla Demela pod názvem GRAPHIC ART BY KAREL DEMEL. více ►

Návštěva v Malawi

V polovině ledna 2007 navštívila I. Tajemnice ZÚ Harare M. Imbrová středisko terénní a ošetřovatelské péče provozované The Sue Ryder Foundation in Malawi v Balace. více ►