Velvyslanectví České republiky v Harare

česky  english 

rozšířené vyhledávání
ceska_sanitka_v_gwapa
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika v roce 2011 podpořila v Zambii a Zimbabwe osm malých rozvojových projektů

V roce 2011 bylo za přispění Ministerstva zahraničních věcí ČR zdárně ukončeno osm malých lokální projektů.

Česká republika dlouhodobě podporuje rozvojové aktivity v Zimbabwe a Zambii. Kromě dlouhodobých, rozsáhlejších rozvojových projektů v Zambii koordinovaných Českou rozvojovou agenturou jsou pravidelně financovány i tzv. malé lokální projekty. V roce 2011 jich bylo za přispění Ministerstva zahraničních věcí ČR zdárně ukončeno osm – čtyři v Zambii a čtyři v Zimbabwe.

Zambie

Česká nevládní organizace Njovu v Zambii zavedla učňovský obor pekař

Zambijská pobočka brněnské nevládní, neziskové organizace Njovu zajímavým způsobem řeší problém vzdělávání dětí v komunitě Chibombo. Díky podpoře ze zahraniční rozvojové spolupráce ČR rozšířila své aktivity o učňovský kurz pekař pro sociálně ohrožené děti. Ačkoliv v Zambii roste poptávka po pečivu, byl tento obor oficiálně zaregistrován až zásluhou Njovu. Učni kromě znalostí pekařských postupů získávají i základní obchodní dovednosti, což je dobře připraví na roli samostatných živnostníků. Kromě žáků opouštějících základní školy mají o výuční list zájem dokonce i absolventi středních škol.

Ubytovna pro učitele v Mpanshyi

Česká republika znovu podpořila projekt výstavby misijní školy v Mpanshyi. Sestry řádu Boromejek v roce 2011 dokončily ubytovnu pro učitele, která výrazně přispívá ke zkvalitnění personálního zázemí školy a umožňuje i navýšení počtu žáků přijímaných do prvních ročníků. Čeští občané část žáků školy v Mpanshyi dlouhodobě podporují prostřednictvím adopcí na dálku Arcidiecézní charity Praha.

Ošetřovna v komunitě Chompa

Formou malého lokálního projektu byla v roce 2011 dokončena první fáze výstavy ošetřovny v komunitě Chompa. Smyslem podpory je zvýšit dostupnost zdravotní péče v této odloučené obci. Zařízení bude uvedeno do plného provozu v letošním roce.

Čistá voda a toalety pro školáky v Mukonchi

Více než 200 dětí, které dochází do mateřské a základní školy v areálu misie v Mukonchi má díky české podpoře od minulého roku přístup k nezávadné vodě a hygieně. V rámci malého lokálního projektu zde vznikl kvalitní vodní zdroj s nádrží a rozvody. Voda bude zásobovat též nové toalety a sprchy určené pro žáky i pro několik stálých obyvatel misie.  Kromě pozitivních efektů na zdraví dětí má projekt i svůj pedagogický rozměr, neboť učitelé působící na misii velmi dbají na to, aby děti naučili i správné životosprávě a ty pak své pozitivní návyky přenesly do svých rodin. I v misii Mukonchi studuje několik desítek dětí participujících v projektu Adopce na dálku Arcidiecézní charity Praha.

Zimbabwe

Nové třídy pro školu v Somgolo

Žáci vyšších ročníků základní školy v Somgolo se donedávna tísnili v nevyhovujících provizorních třídách, které kvůli napadení termity hrozily zřícením. V letech 2010 – 2011 vyrostla v areálu školy zcela nová budova se dvěma třídami a ředitelnou, nyní již kompletně vybavená nábytkem, tabulemi a knihami. Od počátku nového školního roku již třída plně slouží žákům.

Česká sanitka v Gweru je již devátým rokem zapojena do prevence HIV/AIDS

Aktivity organizace GWAPA, která dlouhodobě spolupracuje s českou nevládní, neziskovou organizací Rozkoš bez rizika, reflektují skutečnost, že Zimbabwe patří mezi země významně zasažené epidemií HIV/AIDS. V roce 2004 byla do Zimbabwe z ČR dopravena mobilní ošetřovna a poradenské a testovací pracoviště – tzv. „česká sanitka“. Ta se postupně stala známou ikonou boje proti HIV/AIDS v celé provincii Midlands. Sanitku se nejen podařilo udržet technicky a personálně v chodu ­ nemalou měrou se na tom podílí i místní samospráva, která hradí mzdové náklady řidiče - činnost organizace GWAPA navíc zaujala i řadu významných soukromých společností působících v provincii Midlands, které epidemie HIV/AIDS připravuje o cenné pracovníky. Tyto firmy se nyní staly novými sponzory GWAPA a výměnou získaly přístup k české sanitce pro účely osvětové a preventivní činnosti mezi svými zaměstnanci. V roce 2011 ČR významně přispěla k zajištění technické údržby vozidla a financovala též další provozní náklady.

Pacienti HIV/AIDS z Harare se díky šití tašek postavili na vlastní nohy

Díky podpoře ČR uvedla skupina pacientů HIV/AIDS sdružená do nadace Utano Trust na zimbabwský trh tašku Zee bag šitou z recyklovaných obalových materiálů. Díky dobré kvalitě zpracování i atraktivnímu designu a logu si Zee bag ihned našla početnou skupinu odběratelů. Ze sociálně vyloučených se tak téměř přes noc stali podnikatelé schopní zajistit si vlastní živobytí.

Voda pro Nkayi

V roce 2011 byl úspěšně završen též projekt výstavby mateřské školy a vodního vrtu v obci Nkayi. Za svůj jej přijala široká místní komunita. Obyvatelé Nkayi se podíleli na pracích a sami se ze svých omezených zdrojů podíleli na pořizování stavebního materiálu. V rámci projektu byl zprovozněn i nový vodní zdroj, který bude kromě školky využívat i širší komunita. Školku ve Nkayi finančně podporuje Diecézní charita Brno.