Velvyslanectví České republiky v Harare

česky  english 

rozšířené vyhledávání
njovu_zambie_nizkoprahove_centrum_4
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Malé rozvojové projekty v roce 2012

V roce 2012 byly rozvojové aktivity rozšířeny mimo Zimbabwe a Zambii i do portugalsky mluvícího Mosambiku. Kromě dlouhodobých, rozsáhlejších rozvojových projektů v Zambii koordinovaných Českou rozvojovou agenturou jsou pravidelně financovány i tzv. malé lokální projekty. V roce 2012 jich bylo za přispění Ministerstva zahraničních věcí ČR zdárně ukončeno sedm – čtyři v Zambii, dva v Zimbabwe a jeden v Mosambiku.

ZAMBIE

Česká nevládní organizace Njovu v Zambii postavila nízkoprahové centrum pro mládež

Zambijská pobočka brněnské nevládní organizace Njovu zřídila v Chibolyi, chudinské čtvrti hlavního města Zambie Lusaky, nízkoprahové centrum pro mládež. Toto centrum umožňuje mládeži kvalitně strávit volný čas a poskytuje poradenství a vzdělávání, aby se zvýšila šance mladých obyvatel slumu vstoupit úspěšně do dospělosti. Projekt se podílí na snížení výskytu sociopatologického chování jako je například kriminalita, drogová závislost, prostituce, brzké těhotenství a nakažení virem HIV/AIDS. Organizace navíc připravila i vybavila dílny pro řezbáře a pro výrobu šperků.

Mnohoúčelové školní centrum v Likumbi

ČR v roce 2012 opět podpořila projekt realizovaný diecézí Kabwe nedaleko Mukonchi, kde prostřednictvím Adopce na dálku pražské Arcidiecézní charity čeští občané dlouhodobě podporují vzdělání místních dětí. V roce 2012 se jednalo o školní centrum v Likumbi. Likumbi je malá vesnice, kde školou povinné děti mají problém dokončit základní vzděláni. Školu sice navštěvují, ale většina z nich nesloží povinnou závěrečnou zkoušku, a to i z důvodu, že nemají přístup k učebním pomůckám a knihám. Diecéze Kabwe plánuje dostavět mnohoúčelové centrum a zřídit tam i knihovnu, kam školáci budou moci chodit i na doučování.

Ubytovna pro zdravotníky v komunitě Chompa

Formou malého lokálního projektu byla v roce 2011 dokončena první fáze výstavy ošetřovny v komunitě Chompa. Smyslem podpory je zvýšit dostupnost zdravotní péče v této odloučené obci. Zdravotníci museli docházet z domovů, většinou pěšky a z velkých dálek. To vytvářelo problémy a nespokojenost jak na straně zdravotníků, tak i pacientů. V letošním roce byla proto postavena ubytovna pro zdravotníky, díky které může nyní ošetřovna fungovat nepřetržitě a zdravotníci mohou podávat kvalitnější výkony.

Čistá voda pro školáky v Kashembe

Více než 700 dětí, které dochází do dvou základních škol v oblasti Kashembe v Západní provincii, má díky české podpoře přístup k nezávadné vodě. V rámci malého lokálního projektu zde vznikl kvalitní vodní zdroj. Čistou a nezávadnou vodu ze dvou krytých vrtaných studní používají školáci i učitelé přímo ve školách, což snižuje počet onemocnění z kontaminovaných vod.

ZIMBABWE

Obnova vodního systému na farmě GWAPA

Česká sanitka v Gweru je již devátým rokem zapojena do programu prevence před HIV/AIDS. Aktivity organizace GWAPA, která dlouhodobě spolupracuje s českou nevládní organizací Rozkoš bez rizika, reflektují skutečnost, že Zimbabwe patří mezi země významně zasažené virem HIV/AIDS.

 V roce 2004 byla do Zimbabwe z ČR dopravena mobilní ošetřovna a poradenské a testovací pracoviště – tzv. „česká sanitka“. Ta se postupně stala ikonou boje proti HIV/AIDS v celé provincii Midlands. Sanitku se podařilo udržet technicky a personálně v chodu i díky podílu místní samosprávy, která hradí mzdové náklady řidiče. Činnost GWAPA navíc zaujala i řadu významných soukromých společností působících v provincii Midlands, které AIDS připravuje o cenné pracovníky. Tyto společnosti se nyní staly novými sponzory GWAPA.

V roce 2011 Česká republika výrazně přispěla k zajištění technické údržby vozidla a financovala též další provozní náklady. V roce 2012 se ČR zasloužila o obnovu vodního systému na dříve zřízené farmě GWAPA, která byla organizaci přidělena městem Gweru. Obnovily se zničené a dlouhodobě nefunkční studny, potrubí a čerpadla. Na farmě pracují ženy, které se dříve živily prostitucí, a pěstují zeleninu a chovají kuřata.

Chov včel a prodej medu

Chov včel a ve vesnici Sebakwe byl identifikován jako úspěšný projekt působící ve více oblastech. Vesničané díky chovu včel produkují a prodávají med, což jim slouží jako dobrý zdroj obživy, navíc se chovají zodpovědně a nezakládají požáry, aby jim včelstvo neuhořelo. Snižuje se i v regionu rozšířené pytláctví, což přispívá k rozvoji populace ohrožených druhů zvířat v oblasti (černí nosorožci).

MOSAMBIK

Výstavba ošetřovny v Nhanfunde

Česká republika spolu s partnerem Moz-Agri úspěšně postavili ošetřovnu v Nhanfunde. Velvyslanectví ČR v Harare sledovalo tento projekt s velkým zájmem i proto, že to byl první projekt uskutečněný v Mosambiku. Očekává se velké snížení počtu nemocných v této malarické oblasti.

Informace o malých rozvojových projektech realizovaných v roce 2011 zde.

Informace o rozvojových projektech v gesci České rozvojové agentury zde.

Galerie