Velvyslanectví České republiky v Harare

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Knihy a články o Zimbabwe, Zambii, Malawi a Mosambiku v češtině

KDE NAJÍT DALŠÍ INFORMACE?Knihy a články o Zimbabwe, Zambii, Malawi a Mosambiku v češtině Tato bibliografie obsahuje v češtině dostupná knižní díla týkající se celá či z významné části zemí v působnosti velvyslanectví v Harare, tj. Zimbabwe, Zambie, Malawi a Mosambiku, neuvádíme v ní ale díla

KDE NAJÍT DALŠÍ INFORMACE?
Knihy a články o Zimbabwe, Zambii, Malawi a Mosambiku v češtině

Tato bibliografie obsahuje v češtině dostupná knižní díla týkající se celá či z významné části zemí v působnosti velvyslanectví v Harare, tj. Zimbabwe, Zambie, Malawi a Mosambiku, neuvádíme v ní ale díla zabývající se otázkami přírodovědnými. Bibliografie článků je výběrová, výrazně selektivní je především v části věnované cestopisným reportážím, kde jsou uváděny pouze ty články, které se buď podrobně zaměřují na malý tematický výsek, nebo jejich autorem je osoba déle se touto částí Afriky zabývající. Neobsahuje časopisecké a novinové články z deníků a týdeníků. Zvláštní část bibliografie je věnována Emilu Holubovi a obsahuje jak seznam jeho vlastních děl, která jsou dostupná v češtině, tak i publikace o něm a jeho cestách a sbírkách.
Pokud víte o dalších pracech v češtině, týkajících se těchto zemí, uvítáme, dáte-li nám o nich vědět na naší adresu czechemb@ecoweb.co.zw.ZIMBABWE

Všeobecné práce
Beneš, V. a kol.: Zimbabwe. Praha: Pressfoto 1984.
Hulec, O.: Rhodesie. Praha: Svoboda 1974.

články:
Kuchař, K.: "Jižní Rhodesie." Sborník československé společnosti zeměpisné, 1926, č. 7-8.

Dějiny, politika a ekonomika
Dessieová, K.: Zimbabwe. Teritoriální informace pro exportéry a investory. Praha: Centrum vnějších ekonomických vztahů 1996.
Mikeš, P.: Zahraniční politika Zimbabwe. Diplomová práce, FF UK Praha 1984.
Pátek, J.: Vývoj "rhodéské otázky" v létech 1965-1968. Praha: Ústav pro mezinárodní politiku a ekonomii 1969.

články (výběr):
Bafana, B.: "Den nezávislosti." Respekt, 2000, č. 18.
Bafana, B.: "Mene tekel pro Mugabeho." Respekt, 2000, č. 29.
Beneš, V.: "Politický a hospodářský vývoj Zimbabwe." Zahraniční obchod, 1983.
Diviš, V.: "Včera Rhodesie, dnes Zimbabwe." In: Na křižovatkách světa. Praha: Knihovna Rudého práva 1980.
Georgiev, J.: "Mugabeho hra s ohněm v Zimbabwe." Mezinárodní politika, 2001, č. 2.
Godwin, P.: "Zabavená budoucnost. Hořká zimbabwská sklizeň." National Geographic Česká republika, 2003, srpen.
Klíma, V.: "Rhodeská cesta k osvobození." Nový orient, 1982.
Lacina, K.: "Národně osvobozenecké hnutí Namibie a Zimbabwe v boji proti Apartheidu". Nový orient, 1976.
Potočný, M.: "Rhodeská otázka v Radě bezpečnosti." Mezinárodní vztahy, 1979, č. 3.
Šafaříková, K.: "´Občanskou válku nelze vyloučit.´ S Morganem Tsvangiraiem o jeho hrdelním procesu, Zimbabwe a černé logice." Respekt, 2004, č. 32.
Šafaříková, K.: "Šumné Zimbabwe......" Respekt, 2004, č. .....
Šimek, R.: "´Měli jsme nejšťastnější černochy.´ (interview s Ianem Smithem)" Týden, 1996, č. 11.

Umění a etnografie
Hulec, O. - Olša, jr., J. - Winter-Irving, C. (ed.): Moderní zimbabwské sochařství. Praha: Orientální ústav AV ČR 2003.

články:
Jiroušková, J.: "Zimabwské sochařky." Nový orient, 2002, č. 8.
Jiroušková, J. "Zimbabwský malíř a sochař Thomas Mukarobgwa." Nový orient, 2001, č. 4.
Kříž, J.: "Recitál Jeanette Micklemové." (zimbabwská pianistka) Hudební rozhledy, 1991, č. 5.
Moravčík, J.: "Oliver Mtukudzi." (zimbabwský zpěvák) Harmonie, 2003, č. 12.
Skála, P.: "Zimbabwský sochař Dominic Benhura." Nový orient, 2003, č. 6.
Vlček, J.: "Thomas Mapfumo." (zimbabwský zpěvák) Rock a pop, 1991, č. 16.
Wokoun, A.: "Sochařská exploze v Zimbabwe." Nový orient, 1977.

Literatura
články:
Klíma, V.: "Sarkastický novelista ze Zimbabwe" (Dambudzo Marechera). Světová literatura, 1984, č. 3.
Malaba, M. - Olša, jr., J.: "Století zimbabwské literatury." In: Olša, jr., J. (ed.): Přivolávač deště. Moderní zimbabwské povídky. Praha: Kontinenty - Dharma Gaia 2003
Olša, jr., J.: "Africký Hugo Gernsback? Fantastika v Zimbabwe." Opat´ssin, 2002, č. 9.

Překlady literárních děl:
Lessingová, D.: Mraveniště. Praha: Mladá fronta 1961.
Lessingová, D.: Africké povídky. Praha: SNKLHU 1961.
Lessingová, D.: Hra s tygrem. Praha: Dilia 1966.
Lessingová, D.: Muž a dvě ženy. Praha: Práce 1970.
Lessingová, D.: Tráva zpívá. Praha: Práce 1974.
(romány a povídky významné anglické autorky žijící po řadu let v koloniální Rhodesii, kde čerpala náměty ke svým nejznámějším dílům)
Pageová, G.: Na konci světa. Praha: Alois Srdce 1928.
(próza první spisovatelky na území koloniální Rhodesie počátku 20. století)
Smith, W.: řada románů
(cca 20 románů odehrávajících se v převázné většině na jihu Afriky, autor se narodil v dnešní Zambii a dlouho žil a svá první díla napsal v dnešním Zimbabwe ještě před nezávislosti)
Malaba, M. - Olša, jr., J. (ed.): Přivolávač deště. Moderní zimbabwské povídky. Praha: Kontinenty - Dharma Gaia 2003.
(průřezová antologie obsahující povídky autorů bělošských i černošských, jak z koloniálního období, tak po nezávislosti)
Rettová, A. (ed.): Držíme se slova Ještěrky. Malá antologie zimbabwské ndebelské literatury. - We Hold on to the Word of Lizard. A Small Anthology of Zimbabwean Ndebele Writing. Středokluky: Zdeněk Susa 2004.
(česko-anglická komentovaná antologie moderní literární tvořivosti menšinových Ndebelců, první taková kniha ve světovém měřítku)


jednotlivé povídky:
Hind/ová/, C.: "Poslední únik." Opat´ssin, 2002, č. 9.
též in: Přivolávač deště /viz výše/
Vera/ová/, Y.: "Den nezávislosti." Revue Labyrint, 2001, č. 9-10.
též In: Přivolávač deště /viz výše/.
Vera/ová/, Y.: "Proč neděláš taky jiná zvířata?" In: Africká čítanka. Praha: Labyrint 2003.
Vera/ová/, Y.: "Začarovaný kruh." In: Africká čítanka. Praha: Labyrint 2003.

Cestopisy
Bradáč, A.: Záhadné Zimbabwe. Blansko: Nakladatelství SURF 2000.
Cakl, Z. (zpracoval V. Petr): K močálům řeky Okawanga. České Budějovice: Dona 1992.
Cibulka, J. - Špilar, V. - Skořepa, Z.: Afrika. Na jih od Zambezi. Jablonec: SH Progress 1997.
Piljatskin, B.: Legendární pták Zimbabwe. Praha: Panorama 1990.

články:
Bajgartová, A.: "Kamenné srdce Zimbabwe." (Great Zimbabwe) Lidé a země, 2004, č. 11.
Blažíček, J.: "Hwange, největší národní park Zimbabwe." Lidé a země, 1999, č. 8.
Kliment, Z.: "Viktoriiny vodopády." Geografické rozhledy, 1997-98, č. 3.

Pečeňa, D.: "Kouř, který hřmi." (Viktoriiny vodopády) Lidé a země, 2004, č. 3.
Rabas, P.: "Kamenní ptáci z Afriky." (Great Zimbabwe) Koktejl, 1997, č. 2.
Švejda, M. J.: "Vzpomínka na Rhodesii aneb jak to vlastně začalo." Obzory, 1991, č. 8.

Ostatní
Asare, M.: "Ptačí skála. Příběh ze starého Zimbabwe" In: Asare, M.: Ptačí skála. Statečný zachránce. Praha: BB Art 2003.
(novela pro mládež ukazující život na středověkém Starém Zimbabwe)
Běhounek, F.: V zajetí Matabelů. Praha 1947.
(román pro mládež o českém chlapci, který se pokusí zachránit svého otce lapeného lstivými Matabely - existují i překlady do polštiny a francouzštiny)

ZAMBIE

Všeobecné práce
Lion, Z. a kol.: Zambie. Praha: Pressfoto 1976.
Táborský, K.: Zambie. Praha: Svoboda 1969.

Dějiny, politika a ekonomika
články:
Klánská, E.: "Zrod africké metropole. Lusaakova vesnice po šedesáti letech." Nový orient, 1976.
Poppová, M. "Sčítání obyvatelstva a domácností v Zambii." Demografie, 2003, č. 2.

Umění a etnografie
články:
Hulec, O.: "Kult předků u kmenů východní Zambie." Nový orient, 1991.
Tožička, T.: "Čarodějnictví v Zambii." Literární noviny, 2003, č. 48.
Wokoun, A.: "Porod v obrazárně. Ze zambijských ateliérů." Nový orient, 1978.

Cestopisy
Stojičić, D.: Cestování po Zambii. Praha: Dauphin 1998.

články:
Jelínek, J. V.: "Zambie (snad ne tak dávno...)." Prostor, 1992, 6.6. - příl. Neděle.
Holcová, M.: "Všední den s mojí přítelkyní Fatness." Nový orient, 2001, č. 1.
Kittríchová, T.: "Život pod exotickým sluncem Zambie. ´Na některé věci by si našinec asi nezvykl nikdy,´ říká ostravský geolog ing. Jaroslav Ryšávka po návratu z Chililibombwe." Moravskoslezský den, 1995, č. 3.
Tožička, T.: "Světlo pro školu v Zambii." Literární noviny, 2003, č. 47.

Ostatní
Milingo, E.: Proti satanovi. Olomouc: Matice Cyrilometodějská 1999.
(překlad textů kontroverzního zambijského arcibiskupa)

články:
Wimala, B.: "Čas umírat." Regena, 2001, č. 4. (o AIDS v Zambii)

MALAWI

Všeobecné práce
Dobeš, R.: Malawi. Praha: Svoboda 1970.

Literatura
články:
Olša, jr., J.: "Orwellovi fandové? Fantastika v Malawi." Nemesis, 1996, č. 10.

Překlady literárních děl
M´Passou, D.: "Sladké banány z hory Dyerakonko." Nemesis, 1996, č. 10.
též Nový orient................

Cestopisy
Fraser, D.: Africké idyly. Hradec Králové: Nedělní besídka 1934.
Škrla, P.: O Africe s humorem, aneb příhody strejčka Škrly. Praha: Advent-Orion 2000. /Malawi/

články:
Arnoštová, L. + Šedivá, K. + Šedivý, M.: "Mbwuli bwangi!" Effatha, 1998, č. 2.
Beránek, T.: "Paprsek světla procházející mlhou." Lidé a země, 2003, č. 6.
Kliment Z.: "Jezero Malawi." Geografické rozhledy, 1999, č. 4.

MOSAMBIK

Všeobecné práce
Votrubec, C.: Mosambik. Praha: Svoboda 1969.
Zeman, J.: Mosambik. Praha: Pressfoto 1981.

Dějiny, politika a ekonomika
Klíma, J.: Dekolonizace portugalské koloniální říše. Historická motivace - specifika - průběh. Hradec Králové: Gaudeamus 2000.
Klíma, J.: Poslední koloniální válka. Praha: Libri 2001.

články:
Černý, J.: "Společenské problémy a ideologie národně osvobozeneckého hnutí v Mosambiku (1945-1973)." In: Nacionalismus v národně-osvobozeneckém hnutí afrických a arabských zemí. Praha: Orientální ústav ČSAV 1977.
Fiala, V.: "Některé ekonomické otázky rozvoje Mosambické lidové republiky po získání nezávislosti." In: Sborník studentských vědeckých prací 1984-1985. Olomouc: Filosofická fakluta Univerzity J. Palackého 1986.
Jelínek, P.: "Mosambické bolesti a naděje." Mezinárodní politika, 2000, č. 5.
Jelínek, P.: "Mosambik po druhých demokratických volbách." Bulletin Společnosti přátel Afriky a Společnosti česko-arabské, 2000, č. 2.
Jelínek, P.: "Rekonstrukce zhrouceného státu: případ mosambického distriktu Maringué." Mezinárodní politika, 2004, č. 5.
Jiroušková, J.: "Činnost katolických misií v bývalých portugalských koloniích do konce 19. století." Bulletin Společnosti přátel Afriky a Společnosti česko-arabské, 1997, č. 3.
Klíma, J.: "Mosambické zkoušky." Dějiny a současnost, 1991, č. 5.
Klíma, J.: "Mosambický historický archiv." Archivní časopis, 1991, č. 4.
Klíma, V.: "Peripetie mosambického vývoje." Mezinárodní politika, 1994, č. 12.
Lacina, K.: "Některé aspekty rozvoje národně osvobozenecké války a budování nezávislého státu v koncepcích Frelimo." In: Teorie nemarxistického socialismu v afrických a arabských zemích. Praha: Orientální ústav ČSAV 1977.
Píša, V.: "Výsledky prvního zasedání československo-mosambické společné komise přispívající k dalšímu rozvoji vzájemné spolupráce." Zahraniční obchod, 1980, č. 3.
Píša, V.: "Zahájení hospodářské a vědeckotechnické spolupráce ČSSR s Mosambickou lidovou republikou." Zahraniční obchod, 1979, č. 1.
Votrubec, C.: "Svobodný Mosambik." Lidé a země, 1985, č. 4.

Umění a etnografie
články:
Havlíková, M.: "Malangatana a jeho Matalana." Nový orient, 2000, č. .....
Jiroušková, J.: "Jak si vybrat Makondku." Nový orient, 2002, č. 2.
Jiroušková, J.: "Tetovaní krasavci." Nový orient, 1999, č. 4.
Rokyta, K.: "Afriko, Afriko..." (křesťanství a islám v Mosambiku). Evangelický časopis, 1993, č. 11-12.
Wokoun, A.: "´Krokodýl z džungle´- mosambický malíř Malangatana." Nový orient, 1975.

Literatura
články
Nemrava, P.: "Krvavá cesta Mosambiku: Mia Couto vydal klíčové literární svědectví o Africe. Respekt, 2003, č. 23.

Překlady literárních děl
Couto, M.: Náměsíčná země. Praha: BB Art 2003.
(nejznámější román portugalsky píšícího mosambického novináře a literáta odehrávající se v Mosambiku v letech občanské války, formálně blízký latinsko-americkému magickému realismu)

jednotlivé povídky:
Couto, M.: Balónky pro velké děti. Nový orient, 2002, č. 1.
Couto, M.: Devadesát tři. Nový orient, 2002, č. 8.
Couto, M.: Lev zvaný Hnijící noha. Nový orient, 2002, č. 4.
Couto, M.: Loxodonta africana. Vyznání lásky dětinskému obrovi. Nový orient, 2001, č. 7
Couto, M.: Mia Couto o zvířatech. Nový orient, 2002, č. 4.
Couto, M.: Nové slzy starých dam. Nový orient, 2002, č. 3.
Couto, M.: Zrozen z vody. Nový orient, 2001, č. 7.
Panguana, M.: Posvátný strom. Nový orient. 2002, č. 10.

Cestopisy
články:
Kasl, J.: "Mosambik - ráj i peklo v jedné zemi." Koktejl, 2000, č. 1.
Svoboda, T.: "Hlasy z centra ohrožení." Koktejl, 2000, č. 4. /Mosambik/
Šimek, R.: "Mosambické návraty." Lidé a země, 2002, č. 8.
Švarc, P.: "Mosambik? Tak trochu blázinec." Mladý svět, 1999, č. 43.

DÍLA O VÍCE ZEMÍCH SUBREGIONU

Dějiny, politika a ekonomika
Hotmar, J.: Tamtamy duní svoboda. Praha: 1981.
Hulec, O. + Olša, jr., J.: Dějiny Zimbabwe, Zambie a Malawi. Praha: Nakladatelství Lidové noviny - v tisku.
Lacina, K.: Politikové v uniformách. Praha: 1981.

články:
Budín, S.: "Zánik Středoafrické federace." Nový orient, 1963, č. ....
Macháček, J.: Cesty D. Livingstona po jižní Africe. Praha: Unie 1926.
Olša, jr., J.: "Misionáři, obchodníci a uprchlíci. Češi a Slováci v povodí Zambezi" - v tisku Brno: K 2001 /Zimbabwe, Zambie, Mosambik/
Šmíd, B.: "Středoafrická federace, nové dominium britského impéria." Nový orient, 1953.

Cestopisy
koloniální období::
Baum, J.: Africkou divočinou. Praha: 1933. /Zambie + Zimbabwe/
Foit, F. V.: Autem napříč Afrikou. Praha: nákl. vl. 1931. /Zambie + Zimbabwe/

moderní:
Klíma, J.: Kam dohlédnu z Vumby. Praha: Panorama 1990. /Mosambik + Zimbabwe/
Lacina, K.: Na jih od rovníku. Praha: Horizont 1984. /Zimbabwe + Mosambik/
Rabas, P.: Pil jsem ze Zambezi. Most: Jan Syrový - Česká reklamní společnost /2002/ /Zimbabwe + Zambie + Malawi/
Tomšíček, J.: Afrikou domů na kole. Plzeň: Vydavatelství Cykloturistika 1999. /Zambie + Zimbabwe + Malawi/
Zeman, J.: Africký kaleidoskop. Praha: Mladá fronta 1991. /Zambie/
Zeman, P.: Afrika...? No Problem! Liberec: Kalendář Liberecka 1994. /Zambie + Zimbabwe/

EMIL HOLUB

Práce E. Holuba
původní vydání:
Holub, E.: Dra Emila Holuba druhá cesta po jižní Africe. I. + II. Praha: J. Otto 1890.
Holub, E.: Sedm let v jižní Africe. Příhody, výzkumy a lovy na cestách mých od polí diamantových až k řece Zambezi (1872-1879). I. + II. Praha: J. Otto 1881.

nová upravená vydání:
Holub, E.: Cesta do země Mašukulumbů. Praha: Mladá fronta 1973.
Holub, E.: Černý ráj. Příjezd do jižní Afriky a první cesta. Praha: Toužimský a Moravec 1948.
Holub, E.: Velké dobrodružství. Cesta po Zambezi. Praha: Osvěta 1952.

Práce o Emilu Holubovi
Baum, J.: Holub a Mašukulumbové. Praha: 1955.
Bauše, B.: Život a cesty Dra E. Holuba. Praha: 1907.
Běhounek, F.: Na sever od Zambezi. Praha: 1958.
Dlouhý, J.: Dr Emil Holub. Holice: Městská rada 1940.
Dlouhý, J. (ed.): Dr. Emil Holub, africký cestovatel. Praha: 1947.
Votrubec, C.: Jihoafrické cesty Emila Holuba. Praha: 1954.
Kafka, J.: Ilustrovaný průvodce po Jihoafrické výstavě dra. E. Holuba. Praha: 1892.
Lev, V.: Za velkým dobrodružstvím. Praha: 1947.
Navrátil, M.: Český cestovatel v Africe MUDr. Emil Holub. Praha: nákl. vl. 1928.
Štroblová, J.: Úžeh. Brno: 1984.
Valenta, E.: Druhé housle. Román o velké cestě Emila Holuba. Praha: ELK 1943.

články (výběr):
Adámek, H. - Olša, jr., J.: "Poslední z prvních." National Geographic Česká republika, 2004, červenec.
Černý, J. - Klíma, V.: "První český příspěvek o Zimbabwe." Nový orient, 1982,
Jakubec, J.: "Po stopách Dr. Emila Holuba." Koktejl, 1996, č. 9.
Kandert, J.: "Holubovy sbírky v Náprstkově muzeu." In: Afrika - Holice. Holice: Památník dr. E. Holuba v Holicích 1981.
Želízko, J. V.: "Dr. Emil Holub a jeho výzkumné cesty v Jižní Africe." Sborník české spol. zeměpisné, 1902.
Želízko, J. V.: "Osud přírodovědeckých a národopisných sbírek afrického badatele Dra. Emila Holuba." Časopis Národního muzea, 1931.