Velvyslanectví České republiky v Harare

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta republiky

(Archivní článek, platnost skončena 28.02.2013.)

Lednová volba prezidenta republiky bude probíhat také na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Občané ČR pobývající v Zimbabwe, Zambii, Malawi a Mosambiku mohou volit na Velvyslanectví ČR v Harare.

Předseda Senátu Parlamentu České republiky oznámil dne 1. října 2012 konání prvního kola volby prezidenta republiky ve dnech 11. a 12. ledna 2013. Na základě ustanovení § 2, odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně nekterých zákonů bude hlasování probíhat i ve Zvláštních stálých volebních okrscích na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Občané České republiky pobývající v Malawi, Mosambiku, Zambii nebo Zimbabwe právně způsobilí k účasti ve volbách mohou hlasovat na Zastupitelském úřadu České republiky v Harare na adrese 4 Sandringham Drive, Alexandra Park, a to v následujících dnech a časech.

pátek 11. ledna 2013 od 14:00 do 22:00
sobota 12. ledna 2013 od 8:00 do 14:00

Případné druhé kolo se uskuteční v následujících dnech a časech:

pátek 25. ledna 2013 od 14:00 do 22:00
sobota 26. ledna 2013 od 8:00 do 14:00

Nutnou podmínkou pro přistoupení k volbě je však předchozí zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem dle místa dlouhodobého pobytu v zahraničí nebo předložení voličského průkazu vydaného úřadem, kde je občan jako volič již zapsán.

Zápisy do zvláštního seznamu voličů vedeného Zastupitelským úřadem České republiky v Harare bude možné uskutečnit do 2. prosince 2012.

O vydání voličského průkazu lze požádat písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu (do 4. ledna 2013), nebo osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb (do 9. ledna 2013). Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (27. prosince 2012). Průkaz úřad předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

Osoby vedené na seznamu voličů vedeném Zastupitelským úřadem České republiky v Harare mající zájem hlasovat na území ČR tak mohou učinit pouze na základě vyškrtnutí z tohoto seznamu či prostřednictvím volebního průkazu. Žádost o vyškrtnutí lze doručit osobně, poštou nebo faxem, a to nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb, tj. 9. ledna 2013. Voliče, kterému byl vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí voličský průkaz. Hlasování na území ČR bude následně umožněno po předložení potvrzení vydaného naším úřadem. O vystavení voličského průkazu lze zažádat písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (do 4. ledna 2013) nebo osobně nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb (9. ledna 2013). Průkaz bude předán nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb (27. prosince 2012).

Více informací o volbě prezidenta republiky v zahraničí je možno nalézt na stránkách:

Ministertva zahraničních věcí ČR:
http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/volba_prezidenta_ceske_republiky_2013_v.html

Ministertva vnitra ČR:
http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-volit-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-v-roce-2013-v-zahranici.aspx