Velvyslanectví České republiky v Helsinkách

Spolek Bohemia

Bohemia je společnost pro českou, moravskou a slovenskou kulturu, která spojuje české krajany s finskými zájemci o český jazyk a kulturu. Spolek Bohemia byl založen v roce 1993 a v současnosti sdružuje kolem 150 členů. Převážnou část spolku tvoří Finové, z nichž někteří mluví nebo čtou česky, jiné zase do společnosti přivedl zájem o Českou republiku nebo Slovensko, aniž by znali jazyk. Jednání spolku proto probíhají převážně ve finštině, ve stejném jazyce je psán i časopis Bohemia.

Spolek pořádá kulturně-společenské semináře a každoroční výlety, jakož i pravidelná setkávání každý měsíc v restauraci Vltava v centru Helsinek. Od roku 1994 vydává Bohemia stejnojmenný časopis, který je podporován z příspěvků Ministerstva zahraničních věcí ČR. Časopis Bohemia pravidelně informuje o činnosti spolku a přináší zprávy o dění v České republice. Vychází jako čtvrtletník a od roku 2000 je dostupný také na internetu.

BOHEMIA r.y.

Předseda: Sampo Saari

Porttikuja 4 A 73, 00940 Helsinki

Tel./fax: +358 (0)415 405 170

E-mail: finbohemia@gmail.com