Velvyslanectví České republiky v Helsinkách

Struktura velvyslanectví

Vedoucí zastupitelského úřadu
Martin Tomčo, Ph.D., velvyslanec

Tel.: +358 (0)9 612 088 12
E-mail: helsinki@embassy.mzv.cz

Politická, ekonomická a tisková agenda
Mgr. Lenka Holubová, I. tajemnice
zástupkyně velvyslance

Tel.: +358 (0)9 612 088 12
E-mail: commerce_helsinki@mzv.cz

Konzulární agenda, kultura, krajané, školství
PhDr. Dana Knapíková, II. tajemnice
konzulka

Tel.: +358 (0)9 612 088 12
E-mail: helsinki@embassy.mzv.cz

Finančně-hospodářský úsek
Ing. Hana Vlčková, atašé
vedoucí finančně-hospodářského úseku

Tel.: +358 (0)9 612 088 12
E-mail: hana_vlckova@mzv.cz

Asistentka velvyslance
Lýdia Klucká
Tel.: +358 (0)9 612 088 12
E-mail: helsinki@embassy.mzv.cz

Překladatelka, asistentka konzulárního úseku
prom.fil. Blanka Lemmetyinen

Tel.: +358 (0)9 612 088 11
E-mail: helsinki@embassy.mzv.cz