Velvyslanectví České republiky v Helsinkách

CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.

Zástupce pro oblast Skandinávie

Petr Heczko

Telefon: +420 296 342 540
GSM (ČR): +420 602 355 088
petr.heczko@czechinvest.org
www.czechinvest.org