Velvyslanectví České republiky v Helsinkách

Obchod a ekonomika

Vzájemné česko-finské obchodní vztahy

Vzájemné česko-finské obchodní vztahy charakterizuje malý podíl českého a finského hospodářství ve světové ekonomice a závislost na exportu.

Poválečný obrat obchodu byl nízký vzhledem k potřebě obnovy zničeného hospodářství. Finsko bylo ekonomicky závislé na Švédsku, československá orientace na východní země se prohlubovala zejména po roce 1948.

V 70. letech 20. století uzavřelo Finsko s Československem a dalšími zeměmi východního bloku dohodu o postupném odstraňování překážek obchodu, známou jako KEVSOS. Smlouva patřila v té době mezi jedinečné, protože liberalizovala obchod mezi zeměmi rozdílné politické orientace. KEVSOS platila až do vstupu Finska do EU v roce 1995. Poté, co vešla v platnost Interimní obchodní dohoda se podmínky pro vývoz do Finska - do určité míry - zhoršily.

V historii samostatné České republiky je vývoj vzájemných obchodních vztahů s Finskem rozdělen na dvě etapy. Do roku 2004 byla bilance záporná, od roku 2005 je trvale pozitivní. S výjimkou let 1996, 2002 a 2009 rostl náš vývoz průměrným tempem 18%. Ve statistice zahraničního obchodu ČR se Finsko pohybuje kolem 20. místa. Klíčovou komoditou ve vývozu jsou automobily Škoda, významnými položkami jsou ocelové výrobky, pneumatiky, televizory a nejoblíbenější výrobek - pivo. ČR je rovněž úspěšná ve vývozu služeb.

Česká republika může nabídnout výrobky z vysokou přidanou hodnotou, jako například veřejné dopravní prostředky či strojírenské zařízení pro energetický sektor.

Souhrnná teritoriální informace o Finsku

Export v kostce (vydalo MPO ČR, jde o brožuru nabídek služeb státu pro exportéry)