Velvyslanectví České republiky v Helsinkách

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

CESTOVNÍ PAS

Obsahuje strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji (tzv. E-pas).

Žádost se podává osobně po předchozím sjednání schůzky na konzulárním oddělení velvyslanectví – nejlépe e-mailem. Podání žádosti a vyzvednutí pasu je možné jen v úředních hodinách konzulátu, tj. v úterý nebo čtvrtek 9:00-11:30.

Pokud máte platný občanský průkaz nebo cestovní pas a nežádáte o změnu údajů je třeba:

  • 1x pasová fotografie. Požadavky na kvalitu fotografie jsou ze strany Ministerstva vnitra ČR velmi vysoké. Pokud fotografie požadavky nesplňuje, nelze žádost uložit v systému a žadatel musí předložit novou fotografii.
  • doklad totožnosti ČR a doklad o státním občanství ČR (např. platný český občanský průkaz, platný český cestovní pas nebo aktuální osvědčení o českém státním občanství nebo listina o nabytí státního občanství ČR)
  • rodný list
  • prohlášení o státním občanství

Nezletilí občané do 18 let - přítomnost zákonného zástupce je třeba vždy. Zákonný zástupce musí mít s sebou též platný doklad totožnosti (český CP nebo OP). Otisky prstů pro pas se snímají dítěti staršímu 12 let. Osobní přítomnost dítěte se vyžaduje, pokud je již ve věku, v němž dokáže pas podepsat.

Bude-li Váš cestovní pas/občanský průkaz v den podání žádosti již neplatný:

Pokud platnost Vašeho cestovního pasu/občanského průkazu již uplynula, je nutné nejprve podat u našeho velvyslanectví žádost o osvědčení o českém státním občanství. Jakmile je žádost o osvědčení příslušným úřadem v ČR vyřízena, je žadatel vyzván k převzetí osvědčení a následně může podat žádost o cestovní pas. Vzhledem k tomu, že tato procedura je zdlouhavá, doporučujeme Vám podat žádost o nový cestovní pas před uplynutím platnosti původního. Cestovní pas vdaných žen pozbývá dle zákona platnost 3 měsíce po změně příjmení!

Má-li být v novém cestovním pasu uvedeno jiné jméno či příjmení (např. po sňatku):

  • 1 pasová fotografie;
  • platný doklad totožnosti a doklad o státním občanství;
  • český rodný list, český oddací list - pokud nemáte po sňatku český oddací list, je třeba nejprve požádat o tento doklad a teprve následně lze podat žádost o nový cestovní pas;
  • doklad o změně jména vystavený v ČR (např. český oddací  list);
  • prohlášení o občanství.

Převzetí vyhotoveného pasu

Cestovní pas je vyhotoven příslušným úřadem v ČR a zaslán k předání na velvyslanectví. Jakmile Váš cestovní pas obdržíme, vyzveme Vás telefonicky nebo mailem k jeho převzetí. Lze ho převzít pouze na tom úřadě, kde byla podána žádost. Žadatel se musí  i k převzetí  musí dostavit osobně. Vyřízení věci korespondenční cestou nebo v zastoupení není možné. Cestovní pasy si můžete vyzvednout v úředních hodinách konzulátu, tj. v úterý nebo ve čtvrtek 9:00-11:30. Cestovní pas lze vydat pouze žadateli, který prokáže svou totožnost.

Doplňující informace k pasům:

Cestovní pas je platný 10 let, v případě dětí do 15 let je platný pouze 5 let. Platnost nelze prodloužit. Lhůta pro vydání pasu do zahraničí činí maximálně 120 dnů, obvykle je však cestovní pas vystaven ve lhůtě kratší.

Správní poplatek je vybírán při předání vyhotoveného cestovního pasu (max. EUR 50,- pro dospělého a EUR 16,- pro dítě). Poplatek lze uhradit na ZÚ pouze v hotovosti.

přílohy

Cestovní pas - prohlášení o st. obč dospělý 293 KB PDF (Acrobat dokument) 18.2.2014

Šablona pro kontrolu pasové fotografie 67 KB PDF (Acrobat dokument) 11.2.2014

Cestovní pas - prohlášení o st. obč. do 15 let 290 KB PDF (Acrobat dokument) 18.2.2014

Příručka foto pas s biometrickými prvky 8 MB PDF (Acrobat dokument) 11.2.2014