Velvyslanectví České republiky v Helsinkách

Slučování vízových úseků v zemích schengenského prostoru

ZÚ Helsinky  informuje, že od 1. ledna 2011 jsou žádosti o udělení víz ke vstupu a pobytu v ČR zpracovávány pouze na vízových úsecích vybraných zastupitelských úřadů ČR v zemích schengenského prostoru (Athény, Berlín, Bratislava, Brusel, Madrid, Stockholm, Varšava, Vídeň), tzv. regionálních vízových centrech, a to následovně:  

  • velvyslanectví ČR v Athénách (místně příslušné prozatím pouze pro Řecko)
  • velvyslanectví ČR v Berlíně (SRN, Dánsko)
  • velvyslanectví ČR v Bratislavě (Slovensko, Maďarsko)
  • velvyslanectví ČR v  Bruselu (Francie, Lucembursko, Nizozemí, Belgie)
  • velvyslanectví ČR v  Madridu (Španělsko, Portugalsko)
  • velvyslanectví ČR ve Stockholmu (Švédsko, Norsko, Finsko, Estonsko, Island)
  • velvyslanectví ČR ve Varšavě (Polsko, Lotyšsko, Litva)
  • velvyslanectví ČR ve Vídni (Rakousko, Itálie, Švýcarsko, Malta, Slovinsko)

Vízové úseky ostatních zastupitelských úřadů a generálních konzulátů v zemích schengenského prostoru byly k 31.12.2010 uzavřeny.

Slučování vízových úseků se v žádném případě nedotklo konzulárních služeb, které jsou nadále poskytovány na všech zastupitelských úřadech ve stávajícím rozsahu.

Opatření se týká žádostí o všechny druhy pobytu (vízum do 90 dnů, vízum nad 90 dnů, dlouhodobý pobyt, trvalý pobyt).

Rozhodnutí o tomto kroku bylo motivováno výrazným snížením počtu žádostí o dlouhodobé pobyty a víza na zastupitelských úřadech ČR v zemích schengenského prostoru a snahou zefektivnit jejich  fungování.