Velvyslanectví České republiky v Helsinkách

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přehled vzájemných návštěv

Přehled uskutečněných vzájemných návštěv mezi ČR a Finskem

Rok 2014

2. - 5. června 2014

Ve dnech 2. – 5. června 2014 vykonal Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pracovní návštěvu Finska. Hlavním tématem návštěvy bylo detailní seznámení se s finským systémem veřejné správy a fungováním a specifiky regionální správy ve Finsku.

25. - 28. května 2014

Pracovní návštěva předsedy Výboru pro evropské záležitosti Senátu ČR, člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy Ing. Bc.  Miroslava Krejči, CSc. ve Finské republice. Senátor Krejča se v Helsinkách zúčastnil zasedání Výboru pro právní záležitosti a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy. 

19. března 2014

Dne 19. března 2014 uskutečnil 1. náměstek ministra zahraničních věcí Petr Drulák konzultace na ministerstvu zahraničních věcí Finska, kde jednal se státním tajemníkem Peterem Stenlundem a státním podtajemníkem pro zahraniční a bezpečnostní záležitosti Jaakko Laajavou. Součástí pracovního programu bylo také vystoupení Petra Druláka na konferenci "Svědomí Evropy".

Rok 2013

10. – 13. prosince 2013

Pracovní návštěva senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR. Hlavním tématem návštěvy bylo detailní seznámení se s finským vzdělávacím systémem jakož i s iniciativami finského státu na podporu inovativních výzkumných projektů.

29. listopadu 2013

Konzultace ředitele Kanceláře strategie, analýz a projektového řízení Ministerstva zahraničních věcí ČR pana Jiřího Kuděly s ředitelem analytického odboru Ministerstva zahraničních věcí Finska panem Antti Kaskim v Helsinkách.

10. - 12. září 2013

Návštěva vládního zmocněnce pro dostavbu Temelína pana Václava Bartušky na stavbě jaderné elektrárny Olkiluoto3. Jednání s firmou TVO, Fennovoima, s představiteli Úřadu pro radiaci a jadernou bezpečnost (STUK) a ministerstva hospodářství a zaměstnanosti Finska.

5. – 6. září 2013

Návštěva předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Ivy Brožové, která se v Helsinkách zúčastnila společného setkání soudců Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva.

5. – 6. září 2013

Návštěva náměstka ministra zahraničí Finska pro bezpečností otázky Jaakko Laajavy v České republice.  Během návštěvy se J. Laajava zúčastnil konference „Prague Agenda“ a dne 6. září také jednal s prvním náměstkem ministerstva zahraničních věcí ČR Jiřím Schneiderem.         

29. května 2013

Konzultace ředitele Generální inspekce Ministerstva zahraničních věcí ČR pana Karla Hejče s generálním inspektorem Ministerstva zahraničních věcí Finska panem Pekkou Wuoristem na MZV ČR.

18. - 19. dubna 2013

Pracovní návštěva předsedy vlády ČR Petra Nečase ve Finské republice. Premiér se v Helsinkách setkal s předsedou finského parlamentu Eerem Heinäluomou, premiérem Jyrkim Katainenem a prezidentem Saulim Niinistöm. Na okraj návštěvy se uskutečnilo česko-finské business fórum, jehož se zúčastnily podnikatelské delegace obou zemí.

23. leden 2013

Účast ředitele Ústavu mezinárodních vztahů Prof. Ing. Petr Druláka, Ph.D. na semináři o krizi v eurozóně s názvem „Still an option? The view on the euro crisis in and outside the Eurozone“.

Rok 2012

22. listopadu 2012

Konzultace státního tajemníka Ministerstva zahraničních věcí Finska Jaakko Laajavy s prvním náměstkem ministra zahraničních věcí ČR a státním tajemníkem pro evropské záležitosti Jiřím Schneiderem v Praze. Konzultací se zúčastnila také ředitelka Odboru pro střední, západní a jižní Evropu Ministerstva zahraničních věcí Finska Päivi Pohjanheimo.

9. -11. září 2012

Účast poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Václava Kubaty a pana Ladislava Skopala na zasedání Politického výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy v Helsinkách.

6. - 10. srpna 2012

Návštěva 12 programových manažerů Magistrátu hlavního města Prahy z Oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje. Manažeři v rámci cesty navštívili několik státních institucí včetně Ministerstva zaměstnanosti a hospodářství a finské agentury pro podporu technologií a inovací TEKES. Praktické zkušenosti načerpali během návštěvy města Kotka a při konzultacích se zdejší regionální vládou a regionální rozvojovou agenturou Cursor.

19. - 21. července 2012

Návštěva velvyslance se zvláštním posláním pro energetiku Václava Bartušky a Jána Štullera, ředitele odboru licencování nového zdroje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, na stavbě jaderné elektrárny Olkiluoto3. Jednání s firmou TVO a Areva.

1. června 2012

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba navštívil s delegací odborníků na energetiku staveniště jaderné elektrárny Olkiluoto 3 a uložiště jaderného odpadu v Onkalo. Diskutoval s představiteli investora jaderné elektrárny TVO Oy a zřizovatele uložiště firmou Posiva Oy o průběhu a zkušenostech z výstavby jaderné elektrárny.

28. května 2012

Konzultace generální ředitelky sekce východní Evropy a střední Asie MZV Finska N. Vaskunlahti a ředitelky odboru pasů a víz MZV Finska P. Blinnikky s vrchním ředitelem sekce evropské MZV ČR J. Kurfürstem, ředitelem odboru konzulárních koncepcí a metodiky MZV ČR J. Vyčítalem a
ředitelem odboru států severní a východní Evropy MZV ČR M. Košatkou v Praze.

5. – 7. května 2012

Navštěva prof. Michala Mejstříka ve Finsku na základě pozvaní Mezinárodní obchodní komory. Prof. Mejstřík se sešel s finskými podnikateli a zástupci státní správy, přednesl přednášku na téma Konkurenceschopnost malé ekonomiky a na závěr návštěvy navštívil největší finskou firmu Nokia.

16. –18. dubna 2012

Pracovní návštěva delegace Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod vedením poslankyně Vlasty Bohdalové v Helsinkách. Dalšími členy delegace byli poslanci Adam Rykala a Ivana Levá. Kromě jednání s Výborem pro vzdělání a kulturu a Výborem pro budoucnost Finského parlamentu delegace navštívila Ministerstvo školství a kultury a finský Národní výbor pro vzdělávání.

12. dubna 2012

Konzultace ředitele diplomatického protokolu MZV Finska Mikko Jokely s ředitelem diplomatického protokolu MZV ČR Tomášem Pernickým v Praze.

ROK 2011

31. října – 3. listopadu 2011

Pracovní návštěva delegace Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR pod vedením předsedkyně výboru Daniely Filipiové. Dalšími členy delegace byli senátoři Zdeněk Schwarz, Miluše Horská a Jan Žaloudík. Kromě jednání s Výborem pro sociální záležitosti a zdravotnictví Finského parlamentu delegace navštívila Ministerstvo sociálních věcí a zdravotnictví, spádovou nemocnici pro metropolitní oblast Helsinek HUS, protidrogovou kliniku a Helsinskou záchrannou službu.

17. října 2011

Vystoupení velvyslance ČR v Ruské federaci Petra Koláře na mezinárodní konferenci „Posilování euroatlantické bezpečnosti – výzvy, hrozby a příležitosti“ v Helsinkách.

3.-6. října 2011

Návštěva ředitele odboru OSN Ministerstva zahraničních věcí České republiky  Miroslava Klímy na Nuclear Security Summit v Helsinkách.

21. - 24. srpna 2011

Návštěva velvyslance se zvláštním posláním pro energetiku Václava Bartušky a Petra Krse, náměstka předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v Helsinkách. Jednání s energetickou firmou FORTUM, agenturou pro jadernou bezpečnost STUK, firmou TVO, Areva, generálním ředitelem energetické sekce Ministerstva zaměstnanosti a hospodářství Esou Härmälä. Návštěva jaderné elektrárny Olkiluoto3

2. – 3. června 2011

Konzultace státního tajemníka MZV Finska P. Torstily v Praze s 1. náměstkem ministra zahraničních věcí J. Schneiderem, generálním sekretářem MZV ČR J. Plíškem, vrchním ředitelem sekce evropské MZV ČR P. Buriánkem, velvyslancem pro energetiku V. Bartuškou a velvyslancem pro Východní partnerství P. Marešem.

ROK 2010

23.-24. září 2010

Dvoudenní pracovní návštěva předsedy finského Parlamentu Sauli Niinistö v Praze

ROK 2009

14. - 16. září 2009

Návštěva zvláštního vyslance pro energetiku pana Václava Bartušky

13. - 15. srpna 2009

Delegace NERV vedená panem Tomášem Sedláčkem + pan Jan Mühlfeit

ROK 2008

16. - 17. prosince 2008

Pracovní návštěva náměstka Ministerstva spravedlnosti ČR pana Tomáše Bočka

3. - 5. prosince 2008

Návštěva ministra zahraničí ČR Karla Schwarzenberga v Helsinkách v rámci konání summitu OBSE; ve dnech 1. – 5. 12. působila v Helsinkách šestičlenná přípravná pracovní skupina

18. - 19. listopadu 2008

Pracovní návštěva I. náměstka Ministerstva životního prostředí ČR Jana Dusíka

4. listopadu 2008

Oficiální návštěva finského premiéra Matti Vanhanena v ČR

29. října 2008

Pracovní návštěva ministra práce a hospodářství Mauri Pekkarinena v ČR

23. září 2008

Politické konzultace státního podtajemníka MZV FI Markuse Lyry s VŘ SEZ MZV ČR Petrem Buriánkem v Praze

26. - 27. června 2008

Pracovní návštěva náměstka ministra a generálního tajemníka MZV Martina Čermáka v rámci setkání státních tajemníků ČS EU v Helsinkách

18. - 20. května 2008

Pracovní návštěva delegace Hospodářského výboru PSP ČR, vedená místopředsedou výboru Alešem Rádlem

13. května 2008

Pracovní návštěva ministra zahraničí Finska Alexandra Stubba v ČR

5. - 7. května 2008

Pracovní návštěva ředitele EUGA MZV ČR Radka Pecha

22. - 23. dubna 2008

Pracovní návštěva ředitele SZBP MZV ČR Václava Bálka

7. - 10. dubna 2008

Pracovní návštěva delegace Kontrolního výboru PSP ČR; delegaci vedl jeho mpř. Libor Ježek

2. - 3. dubna 2008

Pracovní návštěva náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízkové v rámci 1. zasedání ECHA (European Chemicals Agency)

31. března 2008

Pracovní návštěva ministryně pro migraci a evropské záležitosti Astrid Thors v ČR; jednání s mpř. vlády a ministrem pro evropské záležitosti Alexandrem Vondrou a ministrem vnitra Ivanem Langrem

ROK 2007

1. - 5. prosince 2007

Delegace Nejvyššího kontrolního úřadu, vedená jeho předsedou Františkem Dohnalem, v rámci zasedání Kontaktního výboru presidentů nejvyšších kontrolních institucí zemí EU. Zasedání organizoval finský Státní kontrolní úřad. ZÚ Helsinky zajistil transfery, doplňkový program a pracovní schůzku delegace s diplomaty ZÚ.

24. - 28. září 2007

Pracovní návštěva I. náměstka ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost Jaroslava Salivara (v doprovodu delegace Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR)

30. května - 1. června 2007

Návštěva delegace Petičního výboru PSP ČR, vedená jeho předsedkyní Z. Bebarovou-Rujbrovou

23. - 25. května 2007

Návštěva Ing. M. Pastvinského, ředitele Odboru rozvojové a projektové spolupráce Ministerstva životního prostředí ČR

17. - 18. ledna 2007

Politické konzultace POLŘED M. Povejšila a řed. SZBP V. Bálka v Helsinkách