Velvyslanectví České republiky v Helsinkách

suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR a volby do třetiny Senátu Parlamentu ČR v roce 2014

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech uvedených volebních obvodů na území ČR. Na ZÚ ČR v Helsinkách tedy hlasování probíhat nebude.

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 125/2014 Sb. doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 22 se sídlem v Praze 10.

Doplňovací volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 19. září 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 20. září 2014 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech volebního obvodu č. 22 se sídlem v Praze 10. Na Velvyslanectví ČR v Helsinkách hlasování probíhat nebude.

Volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 112/2014 Sb. volby do třetiny Senátu Parlamentu ČR ve 27 volebních obvodech.

Volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 10. října 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Hlasování probíhá pouze ve dnech voleb na území ČR ve volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny. Na Velvyslanectví ČR v Helsinkách hlasování probíhat nebude.

Možnost hlasovat ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky na voličský průkaz

Způsob a podmínky vydání voličského průkazu pro volby do Senátu jsou uvedeny v § 6a volebního zákona. Volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu Parlamentu ČR hlasování v zahraničí.  Při volbách do Senátu Parlamentu ČR je sice možné hlasovat na voličský průkaz vydaný Velvyslanectvím ČR ve Finsku, ale na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na území ČR, a to ve volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou  volby vyhlášeny.

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR ve Finsku, může požádat před každými volbami do Senátu, které jsou na území ČR vyhlášeny, tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů.

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného Velvyslanectvím ČR ve Finsku a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

Detailní informace o nadcházejících volbách do Senátu a způsobu hlasování jsou umístěny na níže uvedených internetových stránkách:

Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz – „Volby“ – „Volby do Senátu Parlamentu ČR“

http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-senatu-parlamentu-cr-159583.aspx