Velvyslanectví České republiky v Helsinkách

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přednáška pro bohemisty na velvyslanectví

Velvyslanectví ČR v Helsinkách a Univerzita Helsinky společně uspořádaly pro studenty a absolventy bohemistiky, pedagogy a překladatele dne 11. března 2014 přednášku na téma „Z praxe pražské jazykové poradny: dotazy výslovnostní, pravopisné i jiné“. Hostem byla Mgr. Veronika Štěpánová, odborná pracovnice Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Přednáška představila provoz jazykové poradny, která je součástí oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR. V. Štěpánová vybrala ukázky autentických dotazů majících vztah k finštině. Zaměřila se při tom především na fonetickou problematiku, kterou zasadila do širšího kontextu, protože např. u otázek směřovaných na výslovnost cizích slov a vlastních jmen se jazykové roviny často vzájemně prolínají. Posluchači se dozvěděli o projektu „Výslovnost neintegrovaného lexika v češtině“ (GA ČR č. 13-00372S) a prohlédli si nejnovější knižní produkci Ústavu pro jazyk český.

Mgr. Veronika Štěpánová– narozena v roce 1983 v Aši, vystudovala magisterské obory fonetika a český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2009 – obhajoba diplomové práce Temporální vlastnosti českých frikativ). Od roku 2009 je doktorandkou v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK (téma disertační práce: Česká ortoepická kodifikace), zde i externě vyučuje. V r. 2008–2011 byla lektorkou ortoepie na Vyšší odborné škole herecké v Praze; od r. 2009 působí jako odborná pracovnice výzkumu a vývoje v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Zabývá se především výslovností češtiny, řečí v médiích a jazykovou kulturou. Pravidelně se účastní domácích i zahraničních konferencí a publikuje v odborných časopisech (např. Naše řeč, Slovo a slovesnost).