Velvyslanectví České republiky v Helsinkách

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Docentka Lehečková členkou Finské učené společnosti. Blahopřejeme

Již 25 let působí na Helsinské univerzitě docentka Helena Lehečková, která se zabývá neurolingvistikou, vědeckým oborem zaměřujícím se na vztah jazyka a mozku. Paní Lehečková se nedávno jako jedna z mála cizinců a jediná Češka v dosavadní historii stala členkou Finské učené společnosti (Societa Scientiarum Fennica). K této významné akademické poctě jí 1. března 2011 na půdě českého velvyslanectví v Helsinkách blahopřál velvyslanec Martin Tomčo

Docentka Lehečková, absolventka bohemistiky a ugrofinistiky na FF UK Praha, pracuje na Helsinské univerzitě od roku 1986. S velvyslancem diskutovali o postavení češtiny ve Finsku, o možnostech uplatnění finských absolventů bohemistiky. Tématem byla též spolupráce studentů bohemistiky s velvyslanectvím při propagaci české kultury ve Finsku.

Paní Lehečková za posledních 25 let vybudovala na Helsinské univerzitě obor český jazyk a kultura, který mezi tzv. menšími jazyky patří k těm nejúspěšnějším. Paní Lehečková v rámci oboru učí všechny jeho lingvistické discipliny, od fonetiky přes gramatiku a stylistiku až po překlad a českou jazykovědu. V každém akademickém roce má obor ve všech ročnících dohromady na 90 studentů. Vědecká publikace docentky Lehečkové se týkají především afázie, tj. narušení jazyka v důsledku poranění mozku. Odreagování nachází paní docentka v literatuře pro děti, v letošním roce se za podpory českého velvyslanectví připravuje k vydání ve finštině její pohádková kniha Hitsi viekköön! (K čertu!).

Více o paní docentce Lehečkové viz. zde.