Velvyslanectví České republiky v Helsinkách

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Seminář u příležitosti vydání pohádkové knihy Hitsi vieköön!

V úterý 22. 11.2011 se v prostorách Helsinské univerzity uskutečnil seminář u příležitosti vydání finského překladu pohádkové knihy Hitsi vieköön! (K čertu!), jehož autorkou je dlouholetá vedoucí katedry bohemistiky Helsinské univerzity doc. Helena Lehečková.

Kniha K čertu! vyšla v roce 2007 v nakladatelství Albatros a doc. Lehečková se následně rozhodla využít textu jako univerzitní učební pomůcky podle zásady „learning by doing“. Výsledkem byl promyšlený kolektivní překlad knihy a zároveň výuková metoda, která se stala na Helsinské univerzitě legendou. Úspěch pedagogické činnosti doc. Lehečkové ve Finsku dokládá mj. i její členství ve Finské učené společnosti, kam byla nedávno přijata jako jediná Češka v historii této prestižní akademické instituce.

Na semináři kromě doc. Lehečkové vystoupily čtyři studentky, které se na finské verzi knihy podílely, dále prof. Arto Mustajoki, šéf oddělení slovanských a baltských jazyků, prof. multilingvální komunikace Andrew Chesterman,  Arja Rinnekangas z nakladatelství Lurra Editions a zást. VZÚ v Helsinkách L. Bažant, který doc. Lehečkové poděkoval za její dlouholetý přínos v propagaci českého jazyka, literatury a kultury ve Finsku.

Popularitu doc. Lehečkové a jejích výukových metod dokládá i překvapivě vysoká účast na semináři, kterého se zúčastnilo cca 80 hostů především z řad pedagogů a studentů univerzity a finských bohemistů. Seminář byl zakončen koktejlem.