Generální konzulát České republiky v Istanbulu

česky  türkçe 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace pro zvoucí fyzické nebo právnické osoby

Článek obsahuje upozornění pro zvoucí subjekty v ČR týkající se zasílání pozvání pro cizince

Podmínky pro vstup a pobyt cizinců na území ČR/schengenského prostoru jsou upraveny nejen předpisy ČR, ale i závaznými předpisy ES/EU, jejichž součástí jsou i závazné schengenské předpisy. V případě krátkodobých schengenských víz upravuje podmínky vstupu a pobytu na území ČR především Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex).

Pokud jste fyzická nebo právnická osoba a zvete do ČR cizince, který předloží jako podpůrný doklad týkající se účelu cesty Vaše pozvání (u služebních cest např. pozvání od podniku na jednání, události týkajících se obchodu, podnikání apod., u cest za účelem turistiky nebo ze soukromých důvodů pozvání od zvoucí osoby), prosíme Vás, abyste originály těchto pozvání zasílali přímo samotným žadatelům. Dle čl. 14 odst. 1 písm. a) Vízového kodexu je žadatel povinen toto pozvání doložit při podání žádosti.

Žádáme Vás, abyste pozvání neposílali emailem, faxem ani v poštovním styku přímo na generální konzulát. Na pozvání zaslaná tímto způsobem nebude brán žádný zřetel.

V případě zasílání pozvání ověřených orgánem služby cizinecké policie dle § 15 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je také nutné zasílat tato pozvání přímo do rukou žadatelů, kteří je předloží při podání žádosti.

Děkujeme za pochopení.