Velvyslanectví České republiky v Jakartě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k volbě prezidenta ČR včetně způsobu hlasování

Velvyslanectví ČR v Jakartě informuje české občany, kteří se hodlají zúčastnit voleb prezidenta ČR v prvním a popřípadě ve druhém kole prezidentské volby na našem velvyslanectví o podmínkách a způsobu hlasování.

Podmínky pro volbu:

Voleb se mohou zúčastnit všichni čeští občané trvale nebo dlouhodobě pobývající v zahraničí, jsou-li zapsáni do zvláštního seznamu voličů vedeného naším zastupitelským úřadem v Jakartě podle místa pobytu a nebo mají-li k dispozici již vydaný platný voličský průkaz pro dané kolo volby.

Voličem pro volbu prezidenta ČR (1.kolo voleb) je státní občan ČR, který alespoň druhý den volby, tj. 12 ledna 2013, dosáhl věku nejméně 18 let.

Hlasování 1. kola voleb se uskuteční na Velvyslanectví ČR v Jakartě (volební místnost je vízový vchod vlevo od hlavní brány) v těchto dnech:

  • pátek 11. ledna 2013 od 14:00 do 22:00 hodin místního času
  • sobota 12. ledna 2013 od 08:00 do 14:00 hodin místního času

 

Způsob hlasování:

Po příchodu do volební místnosti volič prokáže volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.  Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Hlasovací lístky a úřední obálku pro volbu volič obdrží ve volební místnosti od zvláštní volební komise Velvyslanectví ČR v Jakartě.

Po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky, kde vloží jeden hlasovací pro kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek nijak neupravuje. Zbývající hlasovací lístky, které nepoužil, vyhodí do připravené nádoby.

Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky, vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní volební komisí  do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i přední obálku vložit do volební schránky.

 

Druhé kolo voleb

V případě konání druhého kola volby bude hlasovací místnost na Velvyslanectví ČR v Jakartě otevřena

  • pátek 25. ledna 2013 od 14:00 do 22:00 hodin místního času
  • sobota 26. ledna 2013 od 08:00 do 14:00 hodin místního času

Ve druhém kole volby může volit i státní občan ČR, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 26. ledna 2013, dosáhl věku 18 let a za předpokladu splnění výše uvedených podmínek, jako je prokázání totožnosti a státního občanství ČR, je zapsaný ve zvláštním seznamu voličů vedeným Velvyslanectvím ČR v Jakartě a nebo má vydaný voličský průkaz pro 2. kolo volby.