Velvyslanectví České republiky v Jakartě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby 2013: možnost volit na voličský průkaz

(Archivní článek, platnost skončena 09.11.2013.)

Čeští občané, kteří chtějí ve dnech 25.-26.října 2013 volit na velvyslanectví v Jakartě a nestihli se do 15. září 2013 zaregistrovat do zvláštního seznamu voličů, mají možnost volit s voličským průkazem, který jim může být zaslán i do zahraničí.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu u obecního nebo zastupitelského úřadu, kde je zapsán v seznamu voličů, a to buď osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu, tj. do 23. října 2013 do 16 hodin, nebo podáním doručeným nejpozději sedm dnů přede dnem voleb, tj. do 18. října 2013; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Obecní nebo zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 10. října 2013, osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s jeho ověřeným podpisem, anebo jej voliči zašle, a to i do zahraničí. Voličský průkaz si lze dát zaslat na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat; je tedy možné dát si průkaz poslat na Velvyslanectví ČR v Jakartě a vyzvednout si ho tam během konání voleb.

Žádost o vydání voličského průkazu s ověřeným podpisem je možné poslat i faxem a uvést, že originál žádosti se zasílá poštou. Ověření podpisu na žádosti lze provést na velvyslanectví v Jakartě i na honorárním konzulátu v Singapuru. Pro žádost není předepsaný formulář, jako vodítko se dá použit přiložený vzor. Je vhodné se předem telefonicky spojit s obecním úřadem v místě trvalého pobytu, kam se žádost posílá, a o tomto kroku ho informovat.

přílohy

doporuceny formular k zadosti o volicsky prukaz 29 KB DOC (Word dokument) 12.9.2013