Velvyslanectví České republiky v Jakartě

Vydávání cestovních dokladů ČR

Cestovní pasy

Pro podání žádosti o nový cestovní pas v zahraničí je třeba se dostavit osobně na zastupitelský úřad ČR a předložit platný doklad totožnosti, popř. doklad o rodném čísle žadatele (rodný list nebo jeho ověřenou kopii) a jednu barevnou fotografii 5x5 cm, kde je pozadí bílé, splňující podmínky biometrických dat s uvedením data pořízení (nesmí být starší 6 měsíců). Šablonu pro kontrolu pasové fotografie naleznete níže v příloze.

Pokud je to možné, je vhodné přinést alespoň ještě jeden doklad s fotografií (např. občanský či řidičský průkaz).

Vyzvednutí vyhotoveného pasu není možné na jiném úřadě než tam, kde byla podána žádost. Je nezbytné se předem domluvit s konzulárním pracovníkem úřadu na konkrétním termínu schůzky (jak pro podání žádosti, tak pro vyzvednutí hotového pasu). Cestovní pas bývá zpravidla vydán do 2 měsíců od podání žádosti.

  • O cestovní pas musí žadatel požádat osobně, za občana ve věku 5-15 let podává žádost zákonný zástupce (osobní přítomnost dítěte je však nutná pro zajištění otisků prstů a podpisu), pro občana od 15 do 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce (buď s ověřením, nebo osobní přítomností na ZÚ).

  • Platnost cestovního pasu s biometrickými údaji je 10 let, pro děti ve věku 5-15 let jen 5 let, pro děti do 5 let je platnost také 5 let. Lhůta pro vyřízení žádosti je 120 dnů.

  • Platnost cestovního dokladu bez biometrických dat pro občany do 5 let je 1 rok. Pokud o tento druh pasu žádá žadatel starší 5 let (tzv. pas blesk), je jeho platnost pouze 6 měsíců. V obou případech je lhůta pro vydání 60 dnů. O tzv. pas blesk lze současně požádat i se žádostí o osvědčení o státním občanství ČR a o rodný list dítěte.

přílohy

format pasove fotografie 372 KB DOC (Word dokument) 18.8.2012