Embassy of the Czech Republic in Jakarta

česky  english  bahasa indonesia 

Advanced search
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Konzulární & vízové poplatky / Consular & Visa Fees

Přehled konzulárních a vízových poplatků na Velvyslanectví ČR v Jakartě. Poplatky je nutné hradit v hotovosti a to pouze v indonéských rupiích (IDR), výše poplatků (IDR) se přepočítává každý měsíc dle aktuálního kurzu IDR vůči CZK a EUR. Pokud zasíláte poplatek prostřednictvím služeb převodu peněz (např. Western Union) ujistěte se prosím, že zaslaná cílová částka (k vyplacení) odpovídá ekvivalentu v indonéských rupiích platnému poplatku za daný měsíc.

List of the Consular & Visa Fees. The fees are paid in cash in Indonesian Rupiah (IDR) only at the Embassy in Jakarta. The fees (IDR) are re-counted every month in accordance with the current exchange rate of IDR to CZK/EUR. In case you plan to use for your payment some money transfer services (for example Western Union) please make sure that the final amount (to be paid out) is equivalent to the consular fee in Indonesian Rupiah valid in relevant month.

Platné od (in effect from) 1.12.2014

Vízové poplatky / Visa Fees 
Airport - A EUR 60 IDR 917 000,-

Krátkodobé Schengenské vízum (jeden/více vstupů) do 90 dnů

Schengen Short-term Visa (one/multiple entry) - i.e. the stay up to 90 days within 180 days)

žadatel mladši 6 let / age younger than 6 years old

žadatel ve věku 6-12 let / age 6-12 years old

 

EUR 60

EUR 0

EUR 35

 

IDR 917 000,-

IDR 0,-

IDR 535 000,-

Vízum přesahující 90 dnů (Národní vízum ČR)

Long-term (Czech National) Visa for over 90 days

 

CZK 2500

 

IDR 1 377 000,-


Konzulární poplatky / Consular Fees 
Položka / Item

Název položky / Name of the Item

 

Poplatek / Fee (CZK) Poplatek / Fee (IDR)
150a ověření podpisu  / verification of a signature 250 138 000
150c superlegalizace / superlegalization 600 331 000
150d superlegalizace na listinách pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně / superlegalization of documents for a record of Birth/Marriage/Death in the Office of Vital Records in Brno 300 165 000
151a ověření fotokopie (1 strana) / notarized copy (1 page) 300 165 000
151b ověření kopie dokladu určeného pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně (1 strana) / notarized copy for Vital Records Office in Brno (1 page) 150 83 000
151c ověření správnosti překladu (1 strana) / verification of translation (1 page) 300 165 000
151d ověření správnosti překladu určeného pro zápsi matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně (1 strana) / verification of translation for Vital Records Office in Brno (1 page) 150 83 000
152a

vyhotovení překladu (1 strana) - pouze u dokumentů nezbytných při podávání žádosti (indonéština/čeština)

translation with verification (1 page) – concerning only the documents which are relevant for submitted application (language Indonesian /Czech)

600 331 000
153a vystavení druhopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu / issuance of a copy of Birth/ Marriage/Death Certificate 300 165 000
157a cestovní pas - biometrický / Czech Biometric Passport 1200 661 000
  - občanům mladších 15 let / for applicant under 15 years of age 400 220 000
157b - cestovní průkaz, CPT, NCD EU / Emergency Travel Document 400 220 000
159a osvědčení o státním občanství ČR / issuance of the Czech citizenship certificate 300 165 000
159b přijetí prohlášení o st.obč.ČR dle par 31, 32, 35 a 36 zák / application for certificate of Czech citizenship regarding the Act No.186 of 2013 500 275 000
163 žádost o zápis matriční události do Zvláštní matriky v Brně / request for a record of Birth/Marriage/Death in the Office of Vital Records in Brno 200 110 000
162a přijetí žádosti o vydání povolení k pobytu / request for issuance of the residence permit 500 275 000
162d žádost o výpis z rejstříku trestů ČR/Czech Criminal History Record 200 110 000
162b žadost o ,,"zaměstnaneckou kartu" / Employment Card Application 1000 551 000