Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Dopravní nehoda v zahraničí

 

Je zapotřebí kontaktovat policii a příp. asistenční službu příslušné pojišťovny, v případě nutnosti lze situaci konzultovat s místně příslušným zastupitelským úřadem České republiky.

03. Pojmenování (název) životní situace
  Dopravní nehoda v zahraničí.
04. Základní informace k životní situaci
  Problémy občanů České republiky při dopravních nehodách v zahraničí.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  V této věci jedná účastník dopravní nehody (řidič, spolucestující) nebo zmocněná osoba (příbuzný, advokát).
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Kontaktovat policii, v případně nutnosti zdravotní pomoc, pojišťovnu či její asistenční službu, situaci je také možno konzultovat se zastupitelským úřadem České republiky, který má působnost pro daný stát. V případě cestování s cestovní kanceláří je vhodné řešit situaci v součinnosti s ní.
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Telefonickým či jiným spojením s místy uvedenými ad 08.
08. Na které instituci životní situaci řešit
 

Kontaktujte:

  1. orgány policie příslušného státu, 
  2. pojišťovnu, se kterou bylo sjednáno pojištění, resp. její asistenční službu, 
  3. případně cestovní kancelář, se kterou cestujete, 
  4. případně konzulární oddělení zastupitelského úřadu České republiky, v jehož obvodu působnosti k dopravní nehodě došlo.
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
 

Záležitost je nutné řešit s místy uvedenými v bodě 08.

Zastupitelské úřady České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky mají nepřetržitou diplomatickou službu, která je určena pro naléhavé a vážné případy.

Nouzové linky jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (naleznete je u daného státu, v části "kontaktní český úřad").

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 

Řidič u sebe musí mít:

  • platný cestovní doklad či jiný doklad totožnosti,
  • řidičský průkaz,
  • osvědčení o technické způsobilosti vozidla,
  • doklad o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (zelená karta).
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Vyplnění příslušných formulářů závisí na konkrétních podmínkách, právním řádu a zvyklostech cizího státu. Formuláře ohledně sjednání zdravotního pojištění, jakož i formuláře prokazující pojištěnecký vztah jsou k dispozici u pojišťovacích institucí.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Případné poplatky stanoví právní řád státu, ve kterém k dopravní nehodě došlo. Zastupitelský úřad České republiky za svou součinnost nevybírá žádný poplatek.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty jsou v dané věci stanoveny právním řádem cizího státu, resp. rozhodnutím úřadu, který je příslušný k řešení záležitostí spojených s dopravní nehodou.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Ostatní účastníci dopravní nehody. Další případní účastníci závisí na konkrétních okolnostech dopravní nehody a právním řádu konkrétního cizího státu. Mohou to být např. svědci, tlumočník a další.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Případné další činnosti závisí na povaze konkrétního případu a ustanovení právních předpisů cizího státu. V zásadě je však třeba podání vysvětlení, relevantních informací týkajících se dopravní nehody apod.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu místa uvedeného v bodě 08.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Příslušné obecně závazné právní předpisy státu, ve kterém došlo k dopravní nehodě.
18. Jaké jsou související předpisy
  Vídeňská úmluva o konzulárních stycích (Vídeň, 24.4.1963), publikována vyhláškou ve Sbírce zákonů č. 32/1969 Sb.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky proti postupu cizích orgánů stanoví obecně závazný předpis cizího státu.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce stanoví obecně závazný předpis cizího státu.
21. Nejčastější dotazy
 

Jakým způsobem mám postupovat po automobilové nehodě, když neovládám jazyk státu, kde k dopravní nehodě došlo?

Je možno se obrátit na konzulární oddělení příslušného zastupitelského úřadu v zahraničí. Za tuto službu zastupitelský úřad nevybírá žádný poplatek.

22. Další informace
  Pojišťovací instituce, konzulární oddělení zastupitelského úřadu České republiky či odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí České republiky.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Česká asociace pojišťoven

Ústřední automotoklub České republiky

Autoklub Bohemia Assistance

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Hospitalizace v zahraničí
Jednání před soudem a dalšími úřady cizího státu
Pokuty uložené orgánem cizího státu
Úmrtí občana České republiky v zahraničí a postup při přepravě lidských pozůstatků a lidských ostatků do České republiky
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí
26. Návod byl zpracován podle právního stavu ke dni
  06.02.2014
27. Popis byl naposledy aktualizován
  06.02.2014
28. Datum konce platnosti návodu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
29. Případné upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Pokud v zemi, v níž se občan České republiky nachází, není zřízen zastupitelský úřad České republiky, může se občan České republiky obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států Evropské unie, který v zemi sídlí.
.