Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Hospitalizace v zahraničí

 

Podmínky hospitalizace v zahraničí se liší podle místní situace a zvyklostí, podstatná bývá otázka finanční úhrady za poskytnuté lékařské služby.

03. Pojmenování (název) životní situace
  Hospitalizace v zahraničí.
04. Základní informace k životní situaci
  Zajištění zdravotní péče občanů České republiky formou hospitalizace.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
 

Iniciátorem hospitalizace je nemocná či zraněná osoba nebo osoba blízká, případně policie; v kritické situaci kterákoliv osoba.

V průběhu hospitalizace může zastupitelský úřad České republiky poskytnout pomoc hospitalizovanému, např. zprostředkovat komunikaci mezi ním i osobami blízkými, zajistit převoz do České republiky atd.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podmínky hospitalizace v zahraničí se liší podle právních předpisů a místní situace daného státu, podstatná bývá otázka finanční úhrady za poskytnuté lékařské služby. .
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
 

Před cestou do zahraničí je nezbytné sjednat adekvátní cestovní zdravotní pojištění platné pro konkrétní cizí státy (pojištění by mělo zahrnovat úhradu nákladů léčebných výloh, repatriaci, tj. převoz osoby do České republiky, převoz lidských pozůstatků do České republiky atd.).

Čeští občané mají při pobytu v jiném členském státě Evropské unie nárok pouze na nutnou a neodkladnou zdravotní péči na účet své zdravotní pojišťovny. Doporučuje se tedy (i při cestování v rámci Evropské unie) sjednat příslušné připojištění. .

08. Na které instituci životní situaci řešit
 

V nejbližším léčebném zařízení a s příslušnou zdravotní pojišťovnou či její asistenční službou.

V případě potřeby je možné se obrátit i na konzulární oddělení zastupitelského úřadu České republiky v zahraničí.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
 

Otázky hospitalizace je nutné v případě potřeby řešit s konkrétními lékaři a zdravotnickými zařízeními, jež jsou v daném státě k dispozici.

Zastupitelské úřady České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky mají nepřetržitou diplomatickou službu, která je určena pro naléhavé a vážné případy.

Nouzové linky jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (naleznete je u daného státu, v části "kontaktní český úřad").

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Platný cestovní doklad či jiný doklad prokazující totožnost a v případě možnosti doklad o pojištění.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formuláře ohledně sjednání zdravotního pojištění, jakož i formuláře prokazující pojištěnecký vztah, jsou k dispozici u pojišťovacích institucí.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
 

Správní poplatky se zpravidla v případě hospitalizace nevybírají.

Úhradu hospitalizace zajišťuje příslušná zdravotní pojišťovna a v případě neexistence pojištění zajišťuje úhradu nákladů léčebných výloh v zahraničí hospitalizovaný, případně osoby blízké, známí atd.

Zastupitelský úřad České republiky za svou součinnost nevybírá žádný poplatek.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty nejsou stanoveny.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Závisí na konkrétním případu, např. tlumočník.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Závisí na konkrétním případu; v zásadě je však žádáno podání relevantních informací ohledně zdravotního stavu hospitalizovaného (např. možné alergie, pravidelné užívaní léků, předchozí úrazy, prodělané operace apod.).
16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušné zdravotní pojišťovny či její asistenční služby.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Ve věci hospitalizace a podmínek poskytování zdravotní péče se postupuje podle právního řádu konkrétního státu; rozsah úhrad vychází z uzavřené smlouvy mezi pojištěncem a pojišťovnou..
18. Jaké jsou související předpisy
  Vídeňská úmluva o konzulárních stycích (Vídeň, 24.4.1963), publikována vyhláškou ve Sbírce zákonů č. 32/1969 Sb.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky proti postupu cizích orgánů stanoví obecně závazný předpis cizího státu.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce stanoví obecně závazný předpis cizího státu.
21. Nejčastější dotazy
 

Jaký je způsob úhrady převozu hospitalizované osoby do České republiky a jakým způsobem je převoz realizován?

Pokud náklady nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, se kterou bylo sjednáno příslušné pojištění, náklady hradí hospitalizovaná osoba, případně osoby blízké, a to zpravidla bankovním převodem příslušné částky či zasláním částky složenkou.

Řízení o převoz hospitalizované osoby do České republiky koordinuje pojišťovna, resp. její asistenční služba

22. Další informace
 

Můžete se obrátit na:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Centrum mezistátních úhrad

Česká asociace pojišťoven

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Dopravní nehoda
Úmrtí občana České republiky v zahraničí
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí
27. Návod byl zpracován podle právního stavu ke dni
  07.02.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
  07.02.2014
28. Datum konce platnosti návodu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
29. Případné upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Pokud v zemi, v níž se občan České republiky nachází, není zřízen zastupitelský úřad České republiky, může se občan České republiky obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států Evropské unie, který v zemi sídlí.
.