Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Krach cestovních kanceláří

 

Pomoc při krachu cestovní kanceláře, jenž postihl občana České republiky v zahraničí.

03. Pojmenování (název) životní situace
  Krach cestovní kanceláře v zahraničí
04. Základní informace k životní situaci
  Pomoc při krachu cestovní kanceláře, jenž postihl občana České republiky v zahraničí.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  V této věci jedná občan České republiky - klient cestovní kanceláře, který byl krachem cestovní kanceláře v zahraničí postižen, příp. osoba blízká.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 

V případě krachu cestovní kanceláře se může občan České republiky obrátit na představitele cestovní kanceláře (delegáta) či jeho zástupce v České republice.

V případě, že cestovní kancelář není ochotna nebo schopna dále plnit své závazky vůči klientům, případně řešit jejich krizovou situaci, může se občan České republiky obrátit (se žádostí o pomoc nebo o poskytnutí informací aj.) na zastupitelský úřad České republiky v zemi svého pobytu.

Před cestou si přečtěte informace o cestování s cestovní kanceláří na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Telefonickým či jiným spojením s místy uvedenými v bodě 08.
08. Na které instituci životní situaci řešit
 

Občan České republiky se může obrátit na:

  • cestovní kancelář - jejího představitele (delegáta) či jeho zástupce v České republice,
  • svou pojišťovnu,
  • Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky,
  • zastupitelský úřad České republiky v zemi svého pobytu.
09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 

Situaci je možné řešit s místy uvedenými v bodě 08.

Zastupitelské úřady České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky mají nepřetržitou diplomatickou službu, která je určena pro naléhavé a vážné případy.

Nouzové linky jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (naleznete je u daného státu, v části "kontaktní český úřad").

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Je třeba mít k dispozici doklad totožnosti, z něhož vyplývá, že je žadatel o pomoc státním občanem České republiky. Dále je třeba doložit voucher, resp. doklad o úhradě služeb zkrachovalé cestovní kanceláře, popř. smlouvu uzavřenou s touto cestovní kanceláří.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za pomoc spočívající v poskytnutí rady, informace nebo zprostředkování kontaktu (za účelem řešení této životní situace) oslovené úřady poplatky nevybírají.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 

Lhůta pro vyřízení žádosti o pomoc není stanovena.

Pomoc je poskytována tak, aby byla efektivní.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
  Ostatní klienti zkrachovalé cestovní kanceláře, další zmocněné osoby, např. pojišťovna, různé subjekty turistického ruchu v dané lokalitě, přepravní firmy apod.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 

Doporučuje se aktivně usilovat o kontaktování odpovědných pracovníků cestovní kanceláře s cílem jejich veškeré možné součinnosti při řešení situace klientů.

Žadatel o pomoc poskytuje součinnost podle požadavků osloveného úřadu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu místa uvedeného v bodě 08.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Postup zastupitelského úřadu České republiky v zahraničí (při krachu cestovní kanceláře) není upraven konkrétním obecně závazným právním předpisem. Zastupitelský úřad postupuje v souladu s ustanoveními Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z 24. dubna 1963, publikované vyhláškou č. 32/1969 Sb.
18. Jaké jsou související předpisy
 

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů - ustanovení § 6 stanoví povinnost cestovní kanceláře sjednat pojištění repatriace klientů pro případ úpadku cestovní kanceláře.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - ustanovení § 3078 řeší otázku vztahu mezi cestovní kanceláří a jejím klientem (upravují institut cestovní smlouvy).

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Řádné opravné prostředky nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
 

Může zastupitelský úřad České republiky zajistit, aby zkrachovalá cestovní kancelář vyřešila zpětnou dopravu klientů a po nezbytnou dobu uhradila i nocleh a stravování?

Zastupitelský úřad České republiky se bude snažit kontaktovat odpovědné pracovníky cestovní kanceláře a pokusí se je přimět k řešení situace klientů. Jejich pozitivní reakci však zaručit nemůže.

V případě, že je doprava součástí zájezdu, je cestovní kancelář povinna poskytnout klientům dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž klienti souhlasí.

22. Další informace
 

Můžete se obrátit na:

·        Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Sekce cestovního ruchu, agenda cestovních kanceláří,

·        konkrétní pojišťovací ústav, u kterého byla daná cestovní kancelář pojištěna

·        zastupitelský úřad České republiky v zemi svého pobytu

·        Odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
  Internetové stránky MZV ČR: www.mzv.cz nebo Asociace cestovních kanceláří ČR (www.ackcr.cz ).
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Ztráta nebo odcizení finančních prostředků  či ztráta cestovního dokladu
25. Za správnost návodu odpovídá
  Odbor konzulárních činností MZV ČR
26. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
  07.02.2014
27. Popis byl naposledy aktualizován
  07.02.2014
28. Datum konce platnosti návodu
  Konec platnosti návodu nebyl stanoven.
29. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
  Pokud v zemi, v níž se občan České republiky nachází, není zřízen zastupitelský úřad České republiky, může se občan České republiky obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států Evropské unie, který v zemi sídlí.
.