Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Legalizace a vidimace v zahraničí

 

Ověřování shody opisu nebo kopie listiny s originálem listiny. Ověřování pravosti podpisu. . Ověřování správnosti překladů vyhotovených na zastupitelském úřadu nebo předložených žadatelem.

03.  Pojmenování (název) životní situace
  Ověřování - shody opisů nebo kopie s listinou, pravosti podpisu, správnosti překladů zastupitelskými úřady v zahraničí.
04. Základní informace k životní situaci
 

Ověřování shody opisu nebo kopie listiny s originálem listiny nebo jejím úředně ověřeným opisem či úředně ověřenou kopií (vidimace).

Ověřování pravosti podpisu potvrzující, že žadatel listinu před zastupitelským úřadem v přítomnosti ověřujícího pracovníka vlastnoručně podepsal nebo prohlásil, že podpis již na listině učiněný uznává za svůj vlastnoruční podpis (legalizace).

Ověřování správnosti překladů vyhotovených na zastupitelském úřadu nebo předložených žadatelem.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
 

Ověřování shody opisů a kopií listin: Každá osoba, která předloží listinu.

Ověřování pravosti podpisu: Osoba, jejíž podpis má být ověřen. Osobní účast je nutná.

Ověřování správnosti překladů: Každá osoba, která předloží listinu a případně její překlad.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 

Ověřování shody opisů a kopií listin: Zastupitelské úřady neprovádí ověření opisu (kopie) občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby.

Ověřování pravosti podpisu: Splnění všech požadovaných náležitostí.

Ověřování správnosti překladů: Zastupitelský úřad ČR může ověření překladu odmítnout, neovládá-li pracovník zastupitelského úřadu v dostatečné míře cizí jazyk, nebo jestliže úřady státu působnosti zastupitelského úřadu překlady vyhotovené nebo ověřené na zastupitelském úřadu neuznávají.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
 

Ověřování shody opisů a kopií listin a ověřování správnosti překladů: Kontaktujte zastupitelský úřad osobně nebo písemně.

Ověřování pravosti podpisu: Kontaktujte zastupitelský úřad osobně.

08. Na které instituci životní situaci řešit
  Na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí.
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  S ověřujícím pracovníkem zastupitelského úřadu.
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 

Ověřování shody opisů a kopií listin: Předložte originál listiny a opis či kopii listiny. Nemusíte předkládat žádné doklady.

Ověřování pravosti podpisu: Předložte listinu a doklad totožnosti. Totožnost prokažte platným úředním dokladem totožnosti opatřeným Vaší fotografií (cestovní pas, občanský průkaz).

Ověřování správnosti překladů: Předložte listinu a případně její překlad. Nemusíte předkládat žádné doklady.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatky se vybírají ve výši stanovené zákonem o správních poplatcích.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty nejsou stanoveny. Ověřování shody opisů a kopií listin a ověřování pravosti podpisu se vyřizuje zpravidla na počkání.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 

V případě ověřování pravosti podpisu mohou být výjimečně účastníky i svědci totožnosti žadatele, která nemůže být určena jinak.

Totožnost žadatele může být potvrzena dvěma svědky, kteří jsou ověřujícímu pracovníku zastupitelského úřadu známi nebo kteří svou totožnost prokáží platnými úředními průkazy totožnosti opatřenými jejich fotografií. Svědky ověření totožnosti nemohou být osoby blízké žadateli a osoby, které jsou na věci zúčastněny.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další případné činnosti závisí na konkrétním případu.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušného zastupitelského úřadu ČR v zahraničí.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Právní řád ČR.
18. Jaké jsou související předpisy
 

Vyhláška ministerstva zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Posouzení záležitosti nadřízeným ověřujícího pracovníka zastupitelského úřadu ČR v zahraničí či odboru konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí ČR.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy
   
22. Další informace
  Bližší informace lze obdržet na odboru konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí ČR či na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
  Legalizace v ČR je popsána zde.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Superlegalizace, vyšší ověření, uznávání cizích veřejných listin.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Odbor konzulárních činností MZV ČR.
26. Návod byl zpracován podle právního stavu ke dni
  07.02.2014
27. Popis byl naposledy aktualizován
  07.02.2014
28. Datum konce platnosti návodu
  Bez časového omezení.
29. Případné upřesnění a poznámky k řešení životní situace
   
.