Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Pohřešování, únos v zahraničí

 

Je nutné učinit oznámení o pohřešované či unesené osobě prostřednictvím Obvodního oddělení Policie ČR v místě trvalého bydliště pohřešovaného nebo oznamovatele.

03. Pojmenování (název) životní situace
  Pohřešování či únos občana České republiky v zahraničí
04. Základní informace k životní situaci
  Postup při pohřešování či únosu občana České republiky v zahraničí.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  V této věci jedná kterákoli osoba, které je známo, že je občan České republiky pohřešován či byl unesen.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Při získání informace o pohřešování či únosu občana České republiky v zahraničí je žádoucí neprodleně oznámit věc Policii České republiky nebo policii v daném státě. Je vhodné též informovat příslušný zastupitelský úřad České republiky v zahraničí.
V případě cest do rizikových oblastí je možné se dobrovolně zaregistrovat v databázi MZV - systém DROZD (dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí) na adrese: drozd.mzv.cz
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Neprodleným telefonickým či jiným spojením s místy uvedenými v bodě 08.
08. Na které instituci životní situaci řešit
 

Dle konkrétní situace kontaktujte:

  • Policii České republiky,
  • policii cizího státu,
  • případně zastupitelský úřad České republiky v zahraničí,
  • případně odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Dále je nutné učinit oznámení o pohřešované či unesené osobě prostřednictvím Obvodního oddělení Policie České republiky v místě trvalého bydliště pohřešovaného nebo oznamovatele.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
 

Situaci je nutné řešit s místy uvedenými v bodě 08.

Zastupitelské úřady České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky mají nepřetržitou diplomatickou službu, která je určena pro naléhavé a vážné případy.

Nouzové linky jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (naleznete je u daného státu, v části "kontaktní český úřad").

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Důležité informace vztahující se k pohřešované či unesené osobě, a to zejména osobní údaje, údaje týkající se jejího posledního pobytu a okolnosti, za kterých došlo k této životní situaci. Dále je vhodné mít k dispozici také fotografii a osobní doklady pohřešované či unesené osoby.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Ze strany konzulární služby nejsou při řešení této životní situace stanoveny žádné správní poplatky.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty nejsou stanoveny.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
  Záleží na konkrétním případu, který má být projednáván, a na příslušných ustanoveních relevantních právních předpisů cizího státu.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Případné další činnosti závisí od konkrétního případu a právního řádu cizího státu.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu místa uvedeného v bodě 08.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Důležitý je právní řád cizího státu, Vídeňská úmluva o konzulárních stycích z roku 1963, publikovaná vyhláškou č. 32/1969 Sb., případně dvoustranná konzulární úmluva, uzavřená s některými státy.
18. Jaké jsou související předpisy
  Závisí na konkrétním projednávaném případu.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Jsou stanoveny v právním řádu cizího státu.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce stanoví obecně závazný předpis cizího státu.
21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
   
22. Další informace
  Bližší informace lze obdržet na Policii ČR, případně na odboru konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí ČR.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
  Internetové stránky MV ČR: www.mvcr.cz a MZV ČR: www.mzv.cz.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
   
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Odbor konzulárních činností MZV ČR.
26. Návod byl zpracován podle právního stavu ke dni
  07.02.2014
27. Popis byl naposledy aktualizován
  07.02.2014
28. Datum konce platnosti návodu
  Konec platnosti návodu nebyl stanoven.
29. Případné upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
  Pokud v zemi, v níž se občan České republiky nachází, není zřízen zastupitelský úřad České republiky, může se občan České republiky obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států Evropské unie, který v zemi sídlí.
.