Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Pokuty uložené v zahraničí

 

Problémy občanů České republiky v souvislosti s řízením, v rámci něhož je či byla uložena pokuta v zahraničí.

03. Pojmenování (název) životní situace
  Pokuty uložené příslušným úřadem v zahraničí
04. Základní informace k životní situaci
  Problémy občanů České republiky v souvislosti s řízením, v rámci něhož je či byla uložena pokuta v zahraničí.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  V této věci jedná fyzická nebo právnická osoba (se sídlem v České republice), které byla nebo má být uložena pokuta, anebo zmocněná osoba.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Jednání před úřady cizího státu se řídí právním řádem tohoto státu. Pokuty, jako sankce za porušení stanovených povinností, upravují různé zákonné normy, většinou se jedná o porušení dopravních předpisů, které je nutno respektovat a dodržovat. Občan ČR by měl být informován, jaký právní předpis měl být porušen, resp. jaké jeho ustanovení, a jaká sankce může být uložena, jaké je další řízení v případě, že pokuta není zaplacena na místě, a jaké jsou opravné prostředky. V případě zaplacení pokuty se doporučuje vyžádat u úřadu cizího státu potvrzení o zaplacení pokuty, pokud jej orgán neposkytl přímo.
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Telefonickým či jiným spojením s místy uvedenými v bodě 08.
08. Na které instituci životní situaci řešit
 

Občan České republiky se může obrátit na:

  •  úřad cizího státu, který vede řízení.
  • zastupitelský úřad České republiky v zemi svého pobytu,
  • příp. některý zastupitelský úřad Evropské unie v zemi svého pobytu (pokud v dané třetí zemi nepůsobí zastupitelský úřad České republiky).
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
 

Vzniklou situaci je nutno projednat především s pracovníky úřadu cizího státu, u kterého je vedeno řízení, případně ji konzultovat s pracovníky konzulárního úseku zastupitelského úřadu anebo se svým právním zástupcem (advokátem).

Zastupitelské úřady České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky mají nepřetržitou diplomatickou službu, která je určena pro naléhavé a vážné případy.

Nouzové linky jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (naleznete je u daného státu, v části "kontaktní český úřad").

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 

Je třeba mít k dispozici:

  • platný cestovní doklad či jiný doklad prokazující totožnost
  • další doklady žádané úřadem cizího státu.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Nutnost vyplnění příslušných formulářů závisí na konkrétních podmínkách vzniklé situace.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Zastupitelský úřad České republiky za svou součinnost nevybírá žádný poplatek.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Záleží na tom, jaké lhůty jsou v konkrétní věci stanoveny právním řádem cizího státu, resp. rozhodnutím úřadu, který je příslušný k řešení konkrétní situace.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další případní účastníci závisí na konkrétních okolnostech vzniklé situace. Mohou to být např. svědci, tlumočník a další.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Případné další činnosti závisí na povaze konkrétního případu a ustanovení právních předpisů cizího státu. V zásadě je však žádáno podání vysvětlení, relevantních informací apod.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu místa uvedeného v bodě 08.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Příslušné obecně závazné právní předpisy cizího státu, kde došlo ke konkrétní situaci.
18. Jaké jsou související předpisy
  Vídeňská úmluva o konzulárních stycích (Vídeň, 24.4.1963), publikována vyhláškou ve Sbírce zákonů č. 32/1969 Sb.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky proti postupu cizích orgánů stanoví obecně závazný předpis cizího státu.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 

Sankce stanoví obecně závazný předpis cizího státu.

V případě, že dojde k uložení pokuty, pak odmítnutí zaplacení pokuty má zpravidla za následek zahájení správního řízení s vyšší částkou finanční sankce, v krajních případech i omezení osobní svobody. Zaplacením pokuty se však osoba zpravidla vzdává práva na odvolání.

21. Nejčastější dotazy
 

Může zastupitelský úřad České republiky poskytnout finanční prostředky na zaplacení pokuty?

Zastupitelský úřad České republiky tak učinit nemůže. Může však v případě nutnosti zprostředkovat pomoc, zejména kontaktováním příbuzných či známých, kteří mohou poskytnout příslušnou částku. Zaslání finančních prostředků do zahraničí provozují některé soukromé instituce v rámci své podnikatelské činnosti.

22. Další informace
  Bližší informace lze obdržet na konzulárním oddělení zastupitelského úřadu České republiky, případně na odboru konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí ČR.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
  www.cak.cz - Advokátní komora České republiky (k právnímu zastupování v řízení před úřady v cizině)
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
   
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Odbor konzulárních činností  MZV ČR.
26. Návod byl zpracován podle právního stavu ke dni
  07.02.2014
27. Popis byl naposledy aktualizován
  07.02.2014
28. Datum konce platnosti návodu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
29. Případné upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
  Pokud v zemi, v níž se občan České republiky nachází, není zřízen zastupitelský úřad České republiky, může se občan České republiky obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států Evropské unie, který v zemi sídlí.
.