Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Pracovněprávní problematika

 

Pracovní poměr v zahraničí je pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, spory vyplývající z tohoto vztahu se řeší dle právního řádu dané země před věcně, funkčně a místně příslušným soudem.

03. Pojmenování (název) životní situace
  Pracovněprávní problematika.
04. Základní informace k životní situaci
  Vznik a ukončení pracovního poměru v zahraničí.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)
  Zaměstnanec, zaměstnavatel, ostatní účastníci pracovněprávního vztahu.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Pracovní poměr v zahraničí je pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, spory vyplývající z tohoto vztahu se řeší dle právního řádu dané země před věcně, funkčně a místně příslušným soudem, konzultovat je možno také právní oddělení příslušné hospodářské komory nebo např. svaz na ochranu zaměstnanců.
V případě potřeby je vhodné se obrátit i na smluvního právního zástupce, případně konzultovat zastupitelský úřad.
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  Odpovídáním na inzeráty, kontaktováním pracovního úřadu, resp. zprostředkovatelny práce.
08. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit
  Podle povahy věci na pracovním úřadu, věcně, funkčně a místně příslušném soudu, hospodářské komoře, svazu na ochranu zaměstnanců.
09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
  Podle povahy věci na pracovním úřadu, věcně, funkčně a místně příslušném soudu, hospodářské komoře, svazu na ochranu zaměstnanců, se smluvním právním zástupcem.
10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
  Platnou pracovní smlouvu s případnými dodatky. Doklad totožnosti.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Potřebné formuláře, např. v záležitosti podpory v nezaměstnanosti, jsou k dispozici na pracovním úřadu.
12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  Příp. správní poplatky se vybírají dle právního řádu dané cizí země.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Příp. lhůty jsou stanovené právním řádem dotčeného cizího státu.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
  Záleží na okolnostech konkrétní záležitosti.
15. Jaké další činnosti jsou po Vás jako žadateli požadovány
  Respektování pracovněprávních předpisů dané země, dodržování stanovených lhůt.
16. Můžete využít tuto elektronickou službu
  Příslušného pracovního či jiného úřadu nebo instituce cizího státu.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Pracovněprávní předpisy dané cizí země.
18. Jaké jsou související předpisy
  Právní řád dané cizí země.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky předpokládané právním řádem dotčeného cizího státu.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
  Nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
   
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit
  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Hospodářská komora dotčeného cizího státu, svaz na ochranu zaměstnanců, pracovní úřad.
23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Možno se informovat například na integrovaném portálu  Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - EURES. Pracovněprávní předpisy dané cizí země.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
   
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Odbor konzulárních činností MZV ČR.
26. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
  07.02.2014
27. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost
  07.02.2014
28. Datum konce platnosti návodu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
29. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
.