Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Státní občanství

 

Ve smyslu platných právních předpisů je možno požádat na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí o nabytí českého státního občanství, jakož i učinit kroky k jeho pozbytí.

01. Státní občanství.
02. Předmět žádosti
  Nabývání a pozbývání státního občanství ČR.
03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)
  Státní občan ČR, resp. cizí státní občan.
04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Ve smyslu platných právních předpisů je možno požádat na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí o nabytí českého státního občanství, jakož i učinit kroky k jeho pozbytí.
05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  Oprávněná osoba kontaktuje konzulární oddělení zastupitelského úřadu, nejlépe toho úřadu, v jehož obvodu v zahraničí se dlouhodobě zdržuje.
06. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit
  Na libovolném velvyslanectví nebo konzulárním úřadu ČR, z praktických důvodů dosažitelnosti nejlépe na úřadě, v jehož obvodu působnosti se občan ČR dlouhodobě zdržuje.
07. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
  Na konzulárním oddělení příslušného zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, s odpovědným konzulárním pracovníkem.
08. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
  Cestovní pas, případně občanský průkaz, matriční doklady, čestná prohlášení o státním občanství rodičů, event. další dokumenty, které upřesní a zkontroluje konzulární pracovník.
09. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Všechny formuláře poskytne konzulární oddělení zastupitelského úřadu ČR.
10. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  Správní poplatky se vybírají ve výši stanovené zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Státní občanství ČR uděluje Ministerstvo vnitra ČR, které o žádosti rozhodne do 90 dnů od zahájení správního řízení. To je zahájeno dnem, kdy ministerstvo obdrželo žádost.
12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
  Nezletilé děti, za něž v záležitosti jednají jejich zákonní zástupci.
13. Jaké další činnosti jsou po Vás jako žadateli požadovány
  V případě získání státního občanství ČR přecházejí na fyzickou osobu příslušná práva a povinnosti státního občana ČR.
14. Můžete využít tuto elektronickou službu
  Internetová adresa Ministerstva zahraničních věcí ČR: www.mzv.cz.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR, v platném znění.
16. Jaké jsou související předpisy
  Odpovídající části zákonů o nabývání a pozbývání státního občanství dotčených cizích států.
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky jsou stanoveny v právním řádu jednotlivých států.
18. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit
  Ministerstvo vnitra ČR.
19. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Internetová adresa Ministerstva zahraničních věcí ČR: www.mzv.cz.
20. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Odbor konzulárních činností MZV ČR.
21. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
  10.02.2014
22. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost
  10.02.2014
23. Datum konce platnosti návodu
  Konec platnosti návodu není stanoven.

 

.