Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Superlegalizace, vyšší ověření, uznávání cizích veřejných listin

 

Superlegalizace cizozemské veřejné listiny spočívá v ověřování pravosti podpisů a otisků úředních razítek a pečetí na této veřejné listině. Superlegalizace se nevyžaduje v případě, že tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána.

03.  Pojmenování (název) životní situace
  Superlegalizace, vyšší ověření, uznávání cizích veřejných listin.
04. Základní informace k životní situaci
 

Provedení superlegalizace cizozemské veřejné listiny, tedy její opatření legalizační doložkou zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, kterou se potvrzuje, že daná listina byla vystavena či ověřena oprávněnou osobou, resp. příslušným úřadem. Superlegalizace cizozemské veřejné listiny spočívá v ověřování pravosti podpisů a otisků úředních razítek a pečetí na této veřejné listině. Superlegalizace se nevyžaduje v případě, že tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána. Takovou mezinárodní smlouvou je například Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin z 5. října 1961, která odstranila mezi smluvními státy požadavek superlegalizace a nahradila jej zvláštní doložkou, která se nazývá apostila. V tomto případě tedy listina nemusí být ověřena zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, ale konečné ověření provádí v zemi, ve které byla listina vystavena, tzv. apostilní orgán. Informaci o tom, zda je třeba provedení superlegalizace nebo zajištění apostily, je možné zjistit telefonickým dotazem na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí.

Někdy není třeba listinu vůbec ověřovat. Jedná se o případy, kdy ve vztahu mezi ČR a konkrétním státem platí dvoustranná mezinárodní smlouva, která upravuje osvobození od ověření. Seznam smluv o právní pomoci, které upravují osvobození od ověření, lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Pokud je třeba v cizím státě předložit listinu vydanou českým orgánem, doporučuje se nejdříve zjistit, zda orgán, kterému bude listina předložena, ověření požaduje. V kladném případě platí o ověřování obdobně to, co bylo uvedeno shora.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Každá osoba, která předloží listinu.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 

Předložení listiny, která má být ověřena či superlegalizována.

Pokud je žadatel o provedení vyššího ověření státním občanem ČR a nemá možnost požádat o předchozí ověření přímo příslušné úřady cizího státu nebo jeho žádost by byla spojena s velkými potížemi, může požádat přímo nebo prostřednictvím odboru konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí ČR příslušný zastupitelský úřad ČR v zahraničí o zajištění potřebného ověření u cizích úřadů a o superlegalizaci zastupitelským úřadem. Musí se však zavázat, že uhradí náklady s vyřízením jeho žádostí spojené.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Osobním či písemným stykem se zastupitelským úřadem ČR v zahraničí.
08. Na které instituci životní situaci řešit
 

Na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí.

Ministerstvo zahraničních věcí

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Obraťte se na ověřujícího pracovníka zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, příp. na odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí ČR.
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte listinu, která má být ověřena či superlegalizována.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatky se vybírají ve výši stanovené zákonem o správních poplatcích.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného prodlení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Případné další činnosti jsou určovány každým konkrétním případem.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušného zastupitelského úřadu ČR v zahraničí.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Právní řád České republiky.
18. Jaké jsou související předpisy
 

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

Vyhláška č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 287/1998 Sb., o sjednání Evropské úmluvy o zrušení ověřování listin

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 45/1999 Sb., o přístupu ČR k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování veřej. listin

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Dvoustranné smlouvy upravující osvobození od ověření

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Posouzení záležitosti nadřízeným ověřujícího pracovníka zastupitelského úřadu ČR v zahraničí či odboru konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí ČR.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy
   
22. Další informace
 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Ministerstvo spravedlnosti ČR

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
  Legalizace v ČR je popsána zde.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Legalizace a vidimace v zahraničí
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Odbor konzulárních činností MZV ČR.
26. Návod byl zpracován podle právního stavu ke dni
  10.02.2014
27. Popis byl naposledy aktualizován
  10.02.2014
28. Datum konce platnosti návodu
  Bez časového omezení.
29. Případné upřesnění a poznámky k řešení životní situace
   
.