Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Uznání cizozemských školních dokumentů

 

Občan se obrátí na příslušný úřad cizího státu, který je oprávněný nostrifikovat školní dokumenty, V případě potřeby může požádat zastupitelský úřad ČR o informaci v této věci.

03. Pojmenování (název) životní situace
  Uznání cizozemských školních dokumentů.
04. Základní informace k životní situaci
  Pomoc při uznávání školních dokumentů občanů ČR v zahraničí.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)
  Občan ČR, příp. jeho zástupce.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Náležitosti a podmínky pro uznání školních dokumentů občanů ČR v zahraničí jsou stanoveny předpisy příslušných zemí. Občan ČR může na zastupitelském úřadě ČR v zemi svého pobytu požádat o bližší informaci v této věci.
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  Občan ČR se musí obrátit na příslušný úřad oprávněný k uznání školních dokumentů v zemi svého pobytu.
08. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit
  Občan se obrátí na příslušný úřad cizího státu, který je oprávněný nostrifikovat školní dokumenty. V případě potřeby může požádat zastupitelský úřad ČR o bližší informaci v této věci.
09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
  Uznání školních dokumentů musí občan řešit s příslušným orgánem cizího státu.
10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
  Předložíte doklady požadované příslušným úřadem cizího státu pro uznání zahraničních školních dokumentů.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Potřebné formuláře jsou stanoveny právním řádem cizího státu, k dispozici jsou u příslušného úřadu.
12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  Poplatky jsou stanoveny právním řádem konkrétního cizího státu.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty pro vyřízení jsou stanoveny právním řádem konkrétního cizího státu.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
  Žádní.
15. Jaké další činnosti jsou po Vás jako žadateli požadovány
  Žádné.
16. Můžete využít tuto elektronickou službu
  E-mailovou adresu místně příslušného ZÚ ČR v zahraničí (je možno získat na www.mzv.cz).
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Podle příslušného zákona cizího státu, event. i podle platných mezinárodních smluv.
18. Jaké jsou související předpisy
  Právní řád konkrétního cizího státu.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Jejich rejstřík a možnosti použití jsou stanoveny v právním řádu konkrétního cizího státu.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
  Nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
   
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit
  Bližší informace lze obdržet na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
   
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Odbor konzulárních činností MZV ČR.
26. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
  10.02.2014
27. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost
  10.02.2014
28. Datum konce platnosti návodu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
29. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
.