Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Živelní katastrofa v zahraničí

 

V případě živelní katastrofy v zahraničí se může občan České republiky obrátit (se žádostí o pomoc nebo o poskytnutí informací aj.) na zastupitelský úřad České republiky v zemi svého pobytu.

03. Pojmenování (název) životní situace
  Živelní katastrofa v zahraničí
04. Základní informace k životní situaci
  Pomoc při živelní katastrofě, jenž postihla občana České republiky v zahraničí.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  V této věci jedná občan České republiky, který byl živelní katastrofou v zahraničí postižen, příp. osoba blízká.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 

V případě živelní katastrofy v zahraničí se může občan České republiky obrátit (se žádostí o pomoc nebo o poskytnutí informací aj.) na zastupitelský úřad České republiky v zemi svého pobytu.

 Jestliže v dané třetí zemi nepůsobí zastupitelský úřad České republiky, může se občan České republiky obrátit na některý ze zastupitelských úřadů Evropské unie v zemi svého pobytu.

V případě cest do rizikových oblastí je možné se dobrovolně zaregistrovat v databázi MZV - systém DROZD (dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí) na adrese: drozd.mzv.cz

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Telefonickým či jiným spojením se zastupitelským úřadem uvedeným v bodě 08.
08. Na které instituci životní situaci řešit
 

Občan České republiky se může obrátit na: 

  • zastupitelský úřad České republiky v zemi svého pobytu,
  • příp. některý zastupitelský úřad Evropské unie v zemi svého pobytu (pokud v dané třetí zemi nepůsobí zastupitelský úřad České republiky).
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
 

S pracovníky konzulárního pracoviště osloveného zastupitelského úřadu.

Zastupitelské úřady České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky mají nepřetržitou diplomatickou službu, která je určena pro naléhavé a vážné případy.

Nouzové linky jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (naleznete je u daného státu, v části "kontaktní český úřad").

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Doklad totožnosti, z něhož vyplývá, že je žadatel o pomoc státním občanem České republiky.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Potřebné formuláře jsou (dle povahy žádosti o pomoc) k dispozici na zastupitelském úřadu České republiky, příp. na zastupitelském úřadě Evropské unie (pokud v dané třetí zemi nepůsobí zastupitelský úřad České republiky).
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za pomoc spočívající v poskytnutí rady, informace nebo zprostředkování kontaktu za účelem řešení této životní situace zastupitelské úřady poplatky nevybírají.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůta pro vyřízení žádosti o pomoc není stanovena. Pomoc zastupitelskými úřady je poskytována tak, aby byla efektivní.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
  Další občané České republiky dotčení živelní katastrofou.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Žadatel poskytuje součinnost podle požadavků osloveného zastupitelského úřadu.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu zastupitelského úřadu uvedeného v bodě 08.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Podle interních předpisů MZV ČR, příp. podle předpisů Evropské unie.
18. Jaké jsou související předpisy
  Právní řád České republiky, příp. právní řády členských států Evropské unie.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Pokud je žadatel s postupem konzulárních pracovníků osloveného zastupitelského úřadu nespokojen, může se obrátit na vedoucího tohoto zastupitelského úřadu.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy
   
22. Další informace
  Odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí ČR.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
  Internetové stránky MZV ČR: www.mzv.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
   
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí ČR
26. Návod byl zpracován podle právního stavu ke dni
  10.02.2014
27. Popis byl naposledy aktualizován
  10.02.2014
28. Datum konce platnosti návodu
  Konec platnosti návodu nebyl stanoven.
29. Případné upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
  Pokud v zemi, v níž se občan České republiky nachází, není zřízen zastupitelský úřad České republiky, může se občan České republiky obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států Evropské unie, který v zemi sídlí.
.