Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Ztráta nebo odcizení finančních prostředků

 

Pomoc při ztrátě nebo odcizení finančních prostředků, jestliže postižená osoba není schopna řešit situaci samostatně.

03. Pojmenování (název) životní situace
  Ztráta nebo odcizení finančních prostředků v zahraničí
04. Základní informace k životní situaci
  Pomoc při ztrátě nebo odcizení finančních prostředků v zahraničí.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  V této věci jedná postižený občan České republiky, případně (v jeho zájmu) jiná osoba.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 

Občan České republiky obvykle nahlásí zásadnější ztrátu nebo odcizení finančních prostředků policii v místě svého pobytu (dále jen "místní policie") a požádá, aby mu o tom vydala potvrzení.

Pokud však občan České republiky není schopen řešit situaci s místní policií samostatně, může se obrátit (doporučujeme neprodleně) na zastupitelský úřad České republiky v zemi svého pobytu.

Zastupitelský úřad České republiky pomůže postiženému občanovi radou, jak situaci řešit, zprostředkováním kontaktu s místní policií, příp. s rodinnými příslušníky či přáteli.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Telefonickým či jiným spojením s místy uvedenými v bodě 08.
08. Na které instituci životní situaci řešit
 

Občan České republiky se může obrátit na:

- orgány policie v místě svého pobytu, 

- příp. zastupitelský úřad České republiky v zemi svého pobytu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
 

Situaci je možné řešit s místy uvedenými v bodě 08.

Zastupitelské úřady České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky mají nepřetržitou diplomatickou službu, která je určena pro naléhavé a vážné případy.

Nouzové linky jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (naleznete je u daného státu, v části "kontaktní český úřad").

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 

Je třeba mít k dispozici doklad totožnosti, z něhož vyplývá, že je postižený občanem České republiky.

Dále je třeba poskytnout potřebné informace o okolnostech, za nichž ke ztrátě nebo odcizení finančních prostředků došlo.

Pokud již postižený občan vzniklou situaci oznámil místní policii a teprve následně se obrací na zastupitelský úřad České republiky, pak je žádoucí mít k dispozici také doklad o oznámení ztráty nebo odcizení finančních prostředků (vydaný místní policií).

V případě, že postižený občan žádá zastupitelský úřad České republiky o zprostředkování kontaktu se svými rodinnými příslušníky či přáteli,  je třeba sdělit jejich kontaktní údaje (např. telefon).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Místní policie ani zastupitelský úřad České republiky (za svou součinnost v této situaci) nevybírají žádné poplatky.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 

Lhůty nejsou stanoveny.

V závislosti na konkrétních okolnostech případu však jedná místní policie i zastupitelský úřad České republiky tak, aby při řešení této situace nedocházelo k nežádoucím prodlevám.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
  Další účastníci postupu nejsou předem stanoveni; mohou však jimi být např. rodinní příslušníci či přátelé, jenž byli (na žádost postiženého občana) kontaktováni zastupitelským úřadem České republiky, osoby cestující s postiženým občanem, svědci apod.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další činnosti nejsou zpravidla vyžadovány, žádána však může být součinnost postiženého občana (záleží na okolnostech konkrétního případu).
16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Případný dotaz může postižený občan zaslat na e-mailovou adresu zastupitelského úřadu České republiky v zemi svého pobytu.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 

Příslušné obecně závazné právní předpisy státu, ve kterém ke ztrátě nebo odcizení finančních prostředků došlo.

Zastupitelský úřad České republiky postupuje v souladu s ustanoveními Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích (Vídeň, 24. 4. 1963), která je publikována vyhláškou č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.

18. Jaké jsou související předpisy
   
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy
  Může zastupitelský úřad České republiky poskytnout finanční prostředky např. k zakoupení jízdenky či letenky?
Zastupitelský úřad nemůže poskytnout finanční pomoc; může pouze zprostředkovat pomoc, zejména kontaktováním příbuzných či známých dotčeného občana, kteří mohou zaslat finanční prostředky, např. prostřednictvím služby WESTERN UNION, nebo zakoupit elektronickou jízdenku či letenku.
22. Další informace
  Bližší informace lze získat na odboru konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí České republiky.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
  Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 

Ztráta nebo odcizení cestovních dokladů

Ztráta nebo odcizení důležitých osobních potřeb

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí České republiky
26. Návod byl zpracován podle právního stavu ke dni
  10.02.2014
27. Popis byl naposledy aktualizován
  10.02.2014
28. Datum konce platnosti návodu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
29. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
  Pokud v zemi, v níž se občan České republiky nachází, není zřízen zastupitelský úřad České republiky, může se občan České republiky obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států Evropské unie, který v zemi sídlí.
.