Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Ověřování listin - informace pracovní skupiny legalizace odboru konzulárních činností

 

 


UPOZORNĚNÍ

Ve středu 31.12.2014 bude legalizační oddělení otevřeno pouze od 8:00 do 12:00.
V úterý 23.12.2014 a ve středu 31.12.2014 nebude možné z technických důvodů vyřizovat telefonické dotazy.

Provoz v ostatní pracovní dny zůstává nezměněn. Za uvedená omezení se omlouváme.


Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí 8.00 hod. – 12.00 hod.           13.30 hod. – 17.00 hod.
úterý 8.00 hod. – 12.00 hod.            
středa 8.00 hod. – 12.00 hod.           13.30 hod. – 17.00 hod.
pátek 8.00 hod. – 12.00 hod.

Ve čtvrtek je pracovní skupina legalizace pro veřejnost uzavřena.

V době úředních hodin pro veřejnost jsou všichni pracovníci  zaneprázdněni osobním jednáním s klienty. Žádáme Vás proto, abyste nás telefonicky kontaktovali mimo úřední hodiny, a to ve dnech úterý od 14.00 hod do 16,00 hod, ve čtvrtek od 8.00 hod do 12.00 hod. a od 14.00 hod do 16,00 hod, v pátek od 14.00 hod do 15.00 hod. V naléhavých případech nám můžete svůj dotaz zaslat i v úředních hodinách na e-mailovou adresu: legalizace@mzv.cz . 

Kontakt:
Pracoviště ověřování dokladů - Hradčanské nám. 5, Praha 1
Telefon: 224 18 2188, 224 18 2153, fax: 224 18 2527
e- mail: legalizace@mzv.cz

Poštovní adresa:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor konzulárních činností – pracovní skupina legalizace
Hradčanské nám. 5
110 00 Praha
Česká republika

Správní poplatek za legalizační úkon se hradí formou kolkových známek v hodnotě 100,- Kč (na české listiny), 600,- Kč (na cizozemské listiny). Kolkové známky je třeba přinést s sebou (k dostání na každé pobočce České pošty, a.s.).

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád) činí lhůta pro vyřízení žádosti o legalizaci dokumentů 30 dnů. Ověření je prováděno zpravidla téhož dne. Pracovní skupina legalizace si vyhrazuje právo omezit počet jednorázově přijímaných dokumentů dle aktuální vytíženosti oddělení. Poslední dokumenty jsou přijímány 15 minut před ukončením úředních hodin.

Žadatel může pověřit vyřízením své žádosti jinou osobu bez předložení plné moci.

Postup při ověřování listin vydaných nebo ověřených orgánem ČR pro jejich použití v cizině

Má-li být v cizině uznána veřejná listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán ČR, nebo která byla před ním podepsána (dále jen "listina"), je ve většině států třeba… více ►

Postup při ověřování cizozemských listin pro jejich použití v České republice

Listiny vydané soudy a úřady v cizině, které platí v místě, kde byly vydány, za listiny veřejné, se považují za veřejné listiny i na území České republiky, jestliže jsou opatřeny předepsanými… více ►

.