Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Alžírsko
Alžírsko Alžírsko

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Do osmdesátých let minulého století bylo základem hospodářské politiky vlády direktivní řízení ekonomiky. Znárodněn byl ropný průmysl a v zemědělství bylo zaváděno družstevnictví. Za pomoci… více ►

Finanční a daňový sektor

Finanční situace státu je v rozhodující míře závislá na vývoji světových cen ropy. Negativní vliv na příjmy státní pokladny má celkově malý podíl daní, kombinovaný s jejich nedůsledným vymáháním… více ►

Investiční klima

Alžírsko je z hlediska investičních příležitostí pravděpodobně nejvýznamnější africkou zemí (snad jedině s výjimkou JAR). Pro své obrovské nerostné bohatství a trh s 35 milióny obyvatel je… více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

V česko-alžírských obchodních a ekonomických vztazích převládá český vývoz, který postupně roste a v rámci zemí severní Afriky je druhý nejvyšší (za vývozem do Egypta). Dovoz z Alžírska značně… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Ekonomický vývoj ADLR v roce 2011Negativní dopady vládních opatření z let 2009 a 2010 omezujících obchodní aktivity místních drobných obchodníků (povinnost vystavovat faktury i na drobné dodávky… více ►

Zahraniční obchod země

Ačkoliv se alžírská vláda snaží již od r. 2000 zvýšit podíl průmyslové produkce na exportu a snížit tak závislost na vývozu ropy a zemního plynu (jejichž podíl na celkovém exportu činí 97%),… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.