Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Alžírsko
Alžírsko Alžírsko

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Alžírská demokratická a lidová republika
 • arabsky v českém fonetickém přepisu: al-džumhúríja al-džazá-iríja ad-dýmukrátýja aš-ša-bíja
 • francouzsky: République Algérienne Démocratique et Populaire

1.2. Rozloha

 • 2 381 741 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • počet obyvatel: 38,7 mil.
 • hustota osídlení: 16,2 obyv./km2
 • podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 43,2%

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení


Průměrný roční přírůstek obyvatelstva
(za posledních 5 let):

 • 2,1%

Demografické složení:

 • muži 50,6%
 • ženy 49,4%
 • do 14 let věku 28,1%
 • ve věku 15-59 let 63,6%
 • ve věku 60 a více let 8,3%

1.5. Národnostní složení

 • Arabové 70,2%
 • Berbeři 23,0%
 • Beduíni 6,2%
 • Tuaregové 0,5%
 • jiné národnosti 0,1%

1.6. Náboženské složení

 • muslimové (sunnité) 99%
 • křesťané, židé a ostatní 1%

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • úřední jazyk: arabština
 • ústavou potvrzený menšinový (v ústavní terminologii "rovněž národní") jazyk: tamazight (berberština)
 • běžně používaný jazyk: francouzština

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města


Administrativně správní členění:

 • 48 krajů (wilaya)
 • přes 500 okresů (daïra)
 • přes 1500 komunálních obvodů (commune)

Hlavní město:

 • Alžír (cca 3 mil. obyv.)

Další velká města (0,5-1 mil. obyv.):

 • Oran
 • Constantine

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

alžírský dinár (DZD) = 100 centimů

V mezinárodních hotelech jsou přijímány platby v eurech a amerických dolarech. Kurzovní lístek alžírské centrální banky je na internetové adrese http://www.bank-of-algeria.dz/html/marcheint2.htm

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Datum Datum v roce 2014
(u svátků, které se vůči
gregoriánskému kalendáři
posunou každý rok dopředu
zpravidla o 11 dnů)
Svátek
1.1.   Nový rok
  14.1.2014 Prorokovy narozeniny
1.5.   Svátek práce
5.7.   Den nezávislosti
  29.7.2014 Konec půstu (íd al fitr)
  5.10.2014 Svátek oběti (íd al adha)
  24.10.2014 Islámský nový rok (1436)
1.11.    Den revoluce (národní)
  3.11.2014 Svátek sounáležitosti (ašúra)


Obvyklá pracovní a prodejní doba:

 • státní sektor: 9:00-12:00 a 13:15-16:30 hod.
 • soukromý sektor pracuje déle - cca do 18 hod. a polední přestávku zpravidla dodržuje
 • pracovní týden začíná nedělí a končí čtvrtkem (od r. 2009)
 • víkend: pátek–sobota ve státních institucích s výjimkou bankovního sektoru, který má pracovní dobu v pátek do 12 hod.; soukromé potravinářské obchody jsou zpravidla otevřeny do 20 hod. během pracovního týdne (v pátek až po odpolední modlitbě), v sobotu jsou soukromé obchody otevřeny

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Místní sliby nejsou zpravidla způsobem vyjádření závazku, ale spíše konverzační zdvořilostí pro momentální situaci. Úřední rozhodnutí se často liší od toho, co by logickým odvozováním z platných předpisů bylo možné odhadovat. Během měsíce ramadánu je každý den půst a každou noc hostina, což má za následek snížení intenzity práce. Postní měsíc končí svátkem íd ul fitr.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Místní zdravotní péči může využít ten, kdo lékařskou prohlídku nebo zákrok zaplatí a sám si potom refundaci vyřídí s pojišťovnou, u které si cestovní zdravotní pojištění pro Alžírsko předplatil. V přepočtu jsou ceny prohlídek v řádu stovek Kč, ve státních zařízeních i méně. Využití této péče lze doporučit pouze v nezbytných případech.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Ostatní české instituce v Alžírsku zastoupeny nejsou.

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • záchranka: 115
 • policie: 17 (četnictvo: 1055)
 • požárníci: 14
 • tísňové volání: 112

 

1.18. Internetové informační zdroje

Základní internetový informační zdroj je vyhledávací funkce na www.google.dz. Internetové stránky, pro jejichž vyhledání by se mohl obtížněji odhadovat název nebo dostatečně podobný slovní řetězec, jsou zejména:

odkazy na internetové stránky novin a internetové vysílání rozhlasových stanic a státní televize
www.ministerecommunication.gov.dz/index.php

portál předsedy vlády s odkazy na internetové stránky ministerstev a z nich na další úřady a instituce
www.cg.gov.dz

ústřední celní správa (Direction Générale des Douanes)
www.douane.gov.dz

obchodní rejstřík (Centre National du Registre de Commerce)
www.cnrc.org.dz

statistický úřad (Office National des Statistiques)
www.ons.dz

agentura na podporu investic (Agence Nationale de Développement de l’Investissement)
www.andi.dz

veletrhy a výstavy (Société Algérienne des Foires et Expositions)
www.safex.dz

obchodní a průmyslová komora (Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie)
www.caci.dz

svaz průmyslu a obchodu (Forum des Chefs d´Entreprises)
www.fce.dz

svaz podnikatelů (Association Générale des Entrepreneurs Algériens)
www.agea-dz.org

alžírské aerolinky (Air Algérie)
www.airalgerie.dz

alžírské námořní trajekty (Entreprise Nationale de Transport Maritime de Voyageurs)
www.algerieferries.com

alžírské železnice (Société Nationale de Transports Ferroviaires)
www.sntf.dz

 

1.19. Adresy významných institucí

Aktuální adresy jsou uvedeny na internetových stránkách dle bodu 1.18.

 

.