Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Alžírsko
Alžírsko Alžírsko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví změněná výměnou nót ze dne 8.3. 1994 a 19.1. 1995

Název v cizím jazyce Convention de coopération dans le domaine de la santé publique entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire
Země a mez. organizace Alžírsko
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1966-09-16 Alžír
Platnost 16.9.1966
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1967-02-28 12/1967
Publikace č. 1997-05-02 96/1997

Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o zamezení dvojího zdanění příjmů z využívání mezinárodní letecké dopravy

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire tendant a eviter la double imposition des revenus provenant de l´exploitation des services aeriens int...
Země a mez. organizace Alžírsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1985-06-18 Alžír
Platnost 17.5.1987
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1987-12-28 119/1987

Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky

Název v cizím jazyce Accord de Cooperation Economique et Industrielle entre le Gouvernement de la République Tcheque et le Gouvernement de la République Algerienne Democratique et Populaire
Země a mez. organizace Alžírsko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2011-11-21 Praha
Platnost
Publikace č. 2012-10-29 88/2012

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou

Název v cizím jazyce Convention Consulaire entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République Algérienne Démocratique et Populaire
Země a mez. organizace Alžírsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1985-07-03 Alžír
Platnost 18.2.1987
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1987-06-26 48/1987

Dohoda o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou

Název v cizím jazyce Accord entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif au Transport Aerien
Země a mez. organizace Alžírsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1964-03-09 Alžír
Platnost 16.9.1964
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1964-12-24 206/1964

Úmluva o spolupráci mezi Ministerstvem financí Československé socialistické republiky a Ministerstvem financí Alžírské demokratické a lidové republiky

Název v cizím jazyce Convention de coopération entre le Ministere Fédéral des Finances de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Ministere des Finances de la République Algérienne Démocratique et Populaire
Země a mez. organizace Alžírsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Spolupráce mezi ministerstvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1981-01-23 Praha
Platnost 23.1.1981
Platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních

Název v cizím jazyce Convention entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République Algérienne Démocratique et Populaire relative a l´entraide judiciaire en matiere civile, familiale et penale
Země a mez. organizace Alžírsko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1981-02-04 Alžír
Platnost 23.11.1983
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1984-02-28 17/1984

Úvěrová dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky

Název v cizím jazyce Accord de credit entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire
Země a mez. organizace Alžírsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1984-11-16 Praha
Platnost 6.3.1985
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o úpravě dluhu

Název v cizím jazyce Accord de consolidation des dettes entre la République Tcheque et la République Algérienne Démocratique et Populaire
Země a mez. organizace Alžírsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1995-12-04 Praha
Platnost 4.12.1995

Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou

Název v cizím jazyce Accord de coopération culturelle entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République Algérienne Démocratique et Populaire
Země a mez. organizace Alžírsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1964-05-14 Praha
Platnost 15.9.1964
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1964-12-13 200/1964

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické repubiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky

Název v cizím jazyce Accord de coopération économique entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire
Země a mez. organizace Alžírsko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1972-03-27 Alžír
Platnost 9.5.1973
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1972-08-08 16/1972
.