Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Angola Lvice
Angola Angola

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Angola je ekonomicky závislá na ropě.  více ►

Finanční a daňový sektor

Vysoké příjmy z prodeje ropy v roce 2008 a pozitívní očekávání i pro rok 2009 dovolily vládě předložit v závěru roku 2008 pro rok 2009 ke schválení vyrovnaný rozpočet ve výši 3.176,13 mld. AOA… více ►

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Očekávaný vývoj v teritoriu

Zahraniční obchod země

Údaje o obchodní bilanci země, ostatně stejně jako i další běžné statistické údaje o angolském hospodářství, jsou převážně dány pouze kvalifikovaným odhadem mezinárodních institucí (FMI , WB,… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.