Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Benin rybářská vesnice
Benin Benin

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Benin patří k nejchudším zemím světa. Ekonomika země je velmi málo diverzifikovaná – závisí z podstatné části na zemědělství (pěstování bavlny), regionálním obchodu a zahraniční pomoci. Země… více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Benin je země otevřená zahraničním investicím, vláda zahraniční investice podporuje. Vlastnická práva jsou v Beninu chráněna zákonem, který zaručuje ochranu všem subjektům a tato práva jsou… více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Očekávaný vývoj v teritoriu

Prezidentské a parlamentní volby v roce 2011 posílily politické postavení prezidenta. Jeho strana získala v parlamentu většinu a prezident může prosadit i nepopulární kroky. Hospodářská… více ►

Zahraniční obchod země

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Beninský trh je relativně malý a kupní síla většiny obyvatel nízká. Vývozce by se měl orientovat na celou oblast UEMOA/ECOWAS. Zákazník se orientuje především na cenu, kvalita zboží je až na… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.