Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Benin rybářská vesnice
Benin Benin

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

République du Bénin (od roku 1990). V období let 1960 až 1975 byl používán dřívější název Republika Dahomey, za marxistické vlády v letech 1975 až 1990 pak název Beninská lidová republika. Nezávislost získal Benin na Francii dne 1. srpna 1960.

1.2. Rozloha

Rozloha: 112 622 km2

Území republiky má tvar „ruky se zaťatou pěsti, čnící z Atlantického oceánu“, jak říkají sami Beninci.

Republika Benin sousedí na západě s republikou Togo (644 km společných hranic), na severozápadě s republikou Burkina Faso (306 km společných hranic), na severu s republikou Niger (266 km, hranici tvoří zejména řeka Niger) a na východě s Nigérií (773 km společných hranic). Na jihu je země omývána vodami Beninského zálivu Atlantského oceánu, pobřeží má délku121 km. Celková délka hranic republiky Benin je1 989 km.

Území celé republiky je ploché, průměrná nadmořská výška je pouze zhruba 100 m. Nejvyšším bodem země je Mont Sokbaro v pohoří Atacora, dosahující výšky 658 m n. m. Podnebí je typicky tropické – horké a převážně vlhké, zejména v období dešťů (duben až říjen), kdy spadne v průměru až 1100 mm dešťových srážek.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Odhad CIA (červen 2012): 9,6 milionů obyvatel
 • Hustota obyvatel: 85,24 obyv./km2

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek:

 

 • odhad pro rok 2012 je 2,87 %

Věkové složení:

 • 0–14 let: 44,7 %
 • 15–64 let: 52,6 %
 • nad 65 let: 2,7 %

1.5. Národnostní složení

V zemi žije 42 etnických skupin obyvatel. Hlavními jsou Fon (39 %), Adja (30 %), Yoruba (11 %) a Bariba (8,5 %). Etnická skupina Bariba pochází zejména ze severních oblastí Nigérie. Dalšími etniky jsou Mina, Dendi, Somba, Mahi, Aizo, Watchi, Goun a také brazilští kreolové, potomci dřívějších obchodníků s otroky.

Prvními objeviteli pobřeží Beninu (1473) a prvními jeho kolonizátory (od 40. let 17. století) byli Portugalci. Trvale zde žije několik tisíc Francouzů, značnou ekonomickou sílu mají Libanonci. V Beninu se dlouhodobě zdržuje (často nelegálně) velké množství Nigerijců.

1.6. Náboženské složení

Křesťanství vyznává 43 % obyvatel, islám cca 24 %. Náboženství Vodun vyznává 17 % obyvatel, ostatní animistická náboženství 16 %.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem na celém území Beninu je francouzština.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativní členění:

 • Benin je po správní stránce členěn na 12 provincií („départements“), ty pak celkem na 77 okresů: AliBori, Atakora, Altantique, Borgou, Collines, Donga, Kouffo, Litoral, Mono, Ouémé, Plateau, Zou.

Hlavní město:

 • Porto Novo

Největší města:

 • Cotonou (nejv. přístav): 745 700 obyv.
 • Abomey – Calavi: 518 200 obyv.
 • Parakou (metropole severu): 350 000 obyv.
 • Porto Novo (hl. m.): 254 600 obyv.
 • Djougou: 228 000 obyv.
 • Cotonou je nejvýznamnější přístav země, sídlo prezidenta a hlavních vládních institucí.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Západoafrický frank, tzv. „CFA-frank“ („Communaute Financiere Africaine franc“ = CFA), mezinárodní označení XOF. Západoafrický frank je pevně vázán na Euro, směnný kurz 1 Euro = 655,95 CFA. Směnný kurz k USD je pohyblivý: 1 USD = 535 CFA (2. čtvrtletí 2012).

CFA-frank je emitován Centrální bankou západoafrických států (BCEAO se sídlem v Dakaru), sdružených do západoafrické hospodářské a měnové unie (WAEMU – „West African Economic and Monetary Union“, francouzsky UEMOA – „Union Economique et Monetaire Ouest-Africaine“; www.uemoa.int). Kromě Beninu jsou členskými zeměmi WAEMU: Burkina Faso, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Senegal, Togo, Guinea – Bissau.

V zemi lze lehce směnit jak USD, tak EUR, které jsou také nejčastěji používanými měnami v zahraničním obchodě.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Celostátní svátky:

 • 1. ledna (Nový rok)
 • 10. ledna (svátek tradičních náboženství)
 • narození Mohameda
 • Velikonoce
 • První máj
 • Svatodušní svátky
 • Den nezávislosti (1. srpna)
 • Nanebevzetí panny Marie
 • Aid-el-Fitr (konec Ramadánu)
 • Aid-el-Kebir
 • 1. listopad (dušičky)
 • 1. a 2. svátek Vánoční (25. a 26. prosince).

Volné dny:

 • soboty, neděle

Obvyklá otevírací doba obchodů a pracovní doba:

 • od 9 do 13 hodin a pak od 16 do 19 hodin, v sobotu do 12 až 13 hodin
 • Centrální úřady a banky: 8:00–12:30 a 15:00–18: 30

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Nedělní dopoledne tráví většina beninských občanů křesťanské víry v kostele. Neděle je rovněž nejbezpečnějším dnem celého týdne s nejnižší kriminalitou.

Velmi obvyklým a častým jevem je v Beninu stále všeobecná nedochvilnost. Návštěvníky země je dále nutné upozornit, že na silnicích i městských ulicích vládne dopravní chaos. Řidiči často nedodržují platné dopravní předpisy, pohybovat se po frekventovaných ulicích je poměrně nebezpečná záležitost – zejména pro chodce.

Při jednáních na centrálních úřadech se vyžaduje oblek s kravatou, při obchodních jednáních se toleruje košile s kravatou.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V Porto Novo a Cotonou jsou stále v provozu soukromé francouzské kliniky na dobré úrovni. I na venkově je v každé vesnici alespoň ambulantní ošetřovna pro poskytnutí první rychlé pomoci.

Lékařskou péči je nutné platit. Běžné cestovní pojištění, sjednané v ČR pro Benin neplatí, je nutné se připojistit.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Ostatní české státní instituce (CzechTrade, Czechinvest, České centrum) nejsou v Beninské republice zastoupeny a toto zastoupení se nedá očekávat ani v blízké budoucnosti.

Česko-beninská smíšená obchodní komora (aktivní zejména v letech 2009–2011)
Dušní 112/16, 110 00 Praha 1
e-mail: info@beninkomora.cz
tel.: +420-246024241

Smíšená obchodní komora Česká republika – subsaharská Afrika
Staroměstské nám 15, 110 00 Praha 1
e-mail: chamber@crgchamber.com
web: www.crgchamber.com

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Záchranka: 118
 • Policie: 117

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

 • Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin, (M. Pierre d’Alcantara ZOCLI, Président), 01 B.P.31 RP, Cotonou
 • Agence Beninoise de Promotion des Echanges Commerciaux, BP 1254, Cotonou, Benin
 • Direction de la Promotion des Investissements (DPI), B.P.2022, Cotonou
 • Centre de Promotion pour l’Emploi etla Petiteet Moyenne Enterprise (CePEPE), B.P.2093, Cotonou
 • Centre Béninois du Commerce Extérieur (CBCE), B.P.1254, Cotonou
 • Association de Developpement des Exportations-ADEX, 01 BP 3554, Cotonou, Benin
 • Chambre d’Agriculture du Bénin, B.P.04-0759, Cotonou
.