Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Benin rybářská vesnice
Benin Benin

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

République du Bénin (od roku 1990). V období let 1960 až 1975 byl používán dřívější název Republika Dahomey, za marxistické vlády v letech 1975 až 1990 pak název Beninská lidová republika. Nezávislost získal Benin na Francii dne 1. srpna 1960.

1.2. Rozloha

Rozloha: 112 622 km2

Území republiky má tvar „ruky se zaťatou pěsti, čnící z Atlantického oceánu“, jak říkají sami Beninci.

Republika Benin sousedí na západě s republikou Togo (651 km společných hranic), na severozápadě s republikou Burkina Faso (386 km společných hranic), na severu s republikou Niger (277 km, hranici tvoří zejména řeka Niger) a na východě s Nigérií (809 km společných hranic). Na jihu je země omývána vodami Beninského zálivu Atlantského oceánu, pobřeží má délku 121 km.

Území celé republiky je ploché, průměrná nadmořská výška je pouze zhruba 100 m. Nejvyšším bodem země je Mont Sokbaro v pohoří Atacora, dosahující výšky 658 m n. m. Podnebí je typicky tropické – horké a převážně vlhké, zejména v období dešťů (duben až říjen), kdy spadne v průměru až 1100 mm dešťových srážek.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Odhad CIA (září 2014): 10,16 milionů
 • Hustota obyvatel: 90,2 obyv./km2

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek:

 

 • odhad pro rok 2014 je 2,81 %

Věkové složení:

 • 0–14 let: 43,8 %
 • 15–64 let: 53,4 %
 • nad 65 let: 2,8 %

1.5. Národnostní složení

V zemi žije 42 etnických skupin obyvatel. Hlavními jsou Fon (39 %), Adja (15,2 %), Yoruba (12,3%), Bariba (9,2 %) a Peulh (7%). Etnická skupina Bariba pochází zejména ze severních oblastí Nigérie.  Dalšími etniky jsou Ottamari, Mina, Dendi, Somba, Mahi, Aizo, Watchi, Goun a také brazilští Kreolové, potomci dřívějších obchodníků s otroky.

Prvními objeviteli pobřeží Beninu (1473) a prvními jeho kolonizátory (od 40. let 17. století) byli Portugalci. Trvale zde žije několik tisíc Francouzů, značnou ekonomickou sílu mají Libanonci. V Beninu se dlouhodobě zdržuje (často nelegálně) velké množství Nigerijců.

1.6. Náboženské složení

Křesťanství vyznává 42,8% obyvatel, islám cca 24,4 %. Náboženství Vodun vyznává 17,3 % obyvatel, ostatní animistická náboženství 15,5 %.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem na celém území Beninu je francouzština.

Na jihu země se hojně používá yorubština (Yoruba – jedno z hlavních etnik v sousední Nigérii) a jazyk fongbé (etnická skupina Fon). Další kmenové jazyky jsou používány na severu země (zhruba 6 významnějších skupin).

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativní členění:

 • Benin je po správní stránce členěn na 12 provincií („départements“), ty pak celkem na 77 okresů: Alibori, Atakora, Altantique, Borgou, Collines, Donga, Kouffo, Litoral, Mono, Ouémé, Plateau, Zou.

Hlavní město:

 • Porto Novo

Největší města:

 • Cotonou (nejv. přístav): 924 000 obyv.
 • Abomey – Calavi: 518 200 obyv.
 • Parakou (metropole severu): 350 000 obyv.
 • Porto Novo (hl. m.): 314 000 obyv.
 • Djougou: 228 000 obyv.
 • Cotonou je nejvýznamnější přístav země, sídlo prezidenta a hlavních vládních institucí.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Západoafrický frank, tzv. „CFA-frank“ („Communaute Financiere Africaine franc“ = CFA), mezinárodní označení XOF. Západoafrický frank je pevně vázán na Euro, směnný kurz 1 Euro = 655,95 CFA. Směnný kurz k USD je pohyblivý: 1 USD = 499,1 CFA (31. srpen 2014).

CFA-frank je emitován Centrální bankou západoafrických států (BCEAO se sídlem v Dakaru), sdružených do západoafrické hospodářské a měnové unie (WAEMU – „West African Economic and Monetary Union“, francouzsky UEMOA – „Union Economique et Monetaire Ouest-Africaine“; www.uemoa.int). Kromě Beninu jsou členskými zeměmi WAEMU: Burkina Faso, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Senegal, Togo, Guinea – Bissau.

V zemi lze lehce směnit jak USD, tak EUR, které jsou také nejčastěji používanými měnami v zahraničním obchodě.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Celostátní svátky:

 • 1. ledna (Nový rok)
 • 10. ledna (svátek tradičních náboženství)
 • narození Mohameda
 • Velikonoce
 • První máj
 • Svatodušní svátky
 • Den nezávislosti (1. srpna)
 • Nanebevzetí panny Marie
 • Aid-el-Fitr (konec Ramadánu)
 • Aid-el-Kebir
 • 1. listopad (dušičky)
 • 1. a 2. svátek Vánoční (25. a 26. prosince).

Volné dny:

 • soboty, neděle

Obvyklá otevírací doba obchodů a pracovní doba:

 • od 9 do 13 hodin a pak od 16 do 19 hodin, v sobotu do 12 až 13 hodin
 • Centrální úřady a banky: 8:00–12:30 a 15:00–18: 30

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Velmi obvyklým a častým jevem je v Beninu stále všeobecná nedochvilnost. Při jednáních na centrálních úřadech se vyžaduje oblek s kravatou, při obchodních jednáních se toleruje košile s kravatou. Jednacím jazykem je francouzština. Beninci jsou příznivci dlouhých proslovů a sami jsou dobrými řečníky. Vyplatí se vzít v potaz, že páteří společnosti jsou doposud tradiční struktury (i když to nemusí být na povrch patrné) a všechny významnější investice a obchodní případy jsou prosazovány vlivovými skupinami s tradičními strukturami srostlými. Potenciální obchodní partner by měl mít na tato struktury vazby.

 

Úřady jsou funkční, ale rozhodovací procesy jsou velmi zdlouhavé a jsou často stimulovány korupcí či zájmy vlivných skupin. Drobná pozornost může chování úředníka změnit, současně je však třeba mít na paměti, že korupce je i zde trestná a vláda se proti ní snaží bojovat. Výsledky bohužel prozatím příliš viditelné nejsou.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V Porto Novo a Cotonou jsou stále v provozu soukromé francouzské kliniky na dobré úrovni. I na venkově je v každé vesnici alespoň ambulantní ošetřovna pro poskytnutí první rychlé pomoci.

Lékařskou péči je nutné platit. Běžné cestovní pojištění, sjednané v ČR pro Benin neplatí, je nutné se připojistit.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

130 km), v dopravní špičce však může tato krátká cesta trvat i 8 hodin. Letecká společnost ASKY zabezpečuje spojení mezi hlavními městy západoafrických a středoafrických států..

Před cestou do zemí západoafrického regionu by měl každý cestovatel navštívit odborného lékaře – specialistu na tropické choroby (v Praze například Klinika geografické medicíny Královské nemocnice Vinohrady, nebo Centrum cestovní medicíny), kde lze absolvovat všechna doporučená očkování – proti žluté zimnici (povinné, potvrzení může být vyžadováno na letišti), žloutence typu A i B, břišnímu tyfu, meningitidě, choleře a tetanu.

Proti malárii očkování neexistuje. Pro krátkodobý pobyt je doporučována předběžná profylaxe antimalariky, přičemž na jednotlivé léky se po čase vytváří resistence. Proto je nutno typ použitého antimalarika konzultovat před odjezdem se specialistou na tropické nemoci. Mezi běžná antimalarika patří např. Lariam a Malaron. Při výskytu sebemenších příznaků jakékoliv nemoci (chřipky, angíny, bolesti hlavy, pocity únavy) je nutno navštívit nejbližší nemocnici a nechat si udělat malarický test. Ten je velmi jednoduchý (odběr vzorku krve z polštářku prstu na ruce) a rychlý – trvá cca 15 minut i s rozborem krve. Léky proti již probíhající malárii jsou v Beninu volně v prodeji a jsou účinné – nemoc ustoupí během dvou až tří dnů. Zásadní je nenechat nemoc rozvinout (inkubační doba malárie je cca týden) – pak může mít velmi vážné následky. Rovněž lze doporučit, aby si cestovatel koupil v cílové zemi jedno balení místních protimalarických léků a vzal si ho zpět s sebou do ČR. Vzhledem k inkubační době se malárie může projevit až po návratu zpět do vlasti a s jejím výskytem a tedy i léčením by mohly být v ČR problémy.

//-->

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Ostatní české státní instituce (CzechTrade, Czechinvest, České centrum) nejsou v Beninské republice zastoupeny a toto zastoupení se nedá očekávat ani v blízké budoucnosti.

Česko-beninská smíšená obchodní komora (aktivní zejména v letech 2009–2011)
Dušní 112/16, 110 00 Praha 1
e-mail: info@beninkomora.cz
tel.: +420-246024241

Smíšená obchodní komora Česká republika – subsaharská Afrika
Staroměstské nám 15, 110 00 Praha 1
e-mail: chamber@crgchamber.com
web: www.crgchamber.com

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Záchranka: (1)15, +229 21 307 336
 • Hasiči: (1)18
 • Policie: (1)17

z mobilu je třeba vytočit předčíslí 112

 • Informace: 122
 • Letiště: +229 21 30 14 13
 • Sanitky: +229 21 301 760 / +229 21 300 656
 • Nemocnice (C.N.H.U) : +229 21 300 155 / +229 21 300 556 ; pohotovost CNHU : +229 21 304 652 / +229 21 077 945
 • Klinika Atinkanmey : +229 21 312 276
 • Polyklinika Cocotiers : +229 21 301 420
 • Klinika Mahouna : +229 21 301 435
 • Ředitelství policie: +229 21 31 34 80
 • Centrální komisariát: +229 21 30 23 10, +229 21 30 05 14, +229 21 30 22 46

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

 • Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin, (M.Pierre d’Alcantara ZOCLI, Président), 01 B.P.31 RP, Cotonou
 • Agence Beninoise de Promotion des Echanges Commerciaux, BP 1254, Cotonou, Benin
 • Direction de la Promotion des Investissements (DPI), B.P.2022, Cotonou
 • Centre de Promotion pour l’Emploi etla Petiteet Moyenne Enterprise (CePEPE), B.P.2093, Cotonou
 • Centre Béninois du Commerce Extérieur (CBCE), B.P.1254, Cotonou
 • Association de Developpement des Exportations-ADEX, 01 BP 3554, Cotonou, Benin
 • Chambre d’Agriculture du Bénin, B.P.04-0759, Cotonou
.