Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Benin rybářská vesnice
Benin Benin

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda o technické a ekonomické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Beninské lidové republiky

Název v cizím jazyce Accord de coopération technique et économique entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Populaire du Benin
Země a mez. organizace Benin
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1979-03-14 Cotonou
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Beninské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci

Název v cizím jazyce Accord de coopération culturelle et scientifique entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Populaire du Benin
Země a mez. organizace Benin
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1983-05-23 Cotonou
Platnost 3.3.1987
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1988-03-30 33/1988
.