Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Burkina Faso vodopády Banfora
Burkina Faso Burkina Faso

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Burkina Faso („Země svobodných lidí“: „Burkina“ - „svobodný“ v jazyce mooré, „Faso“: „země“ v jazyce dioula)

1.2. Rozloha

 • 274 122 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:17,8 mil. (CIA World Facebook est., 2013)

Hustota obyvatel: 50 obyvatel / km2

Věková struktura (CIA World Facebook 2013 est.):

 • 0 –14 let: 46 %
 • 15 – 24 let: 20%
 • 25-54 let: 29 %
 • 55-64 let: 3,1%
 • nad 65 let: 2,5 %               

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva :6,7 mil.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • 3,07 % (CIA World Facebook 2013, est.)

1.5. Národnostní složení

Etnické skupiny (přes 60):

 • Mossi (48%),
 • Lobi (7 %);
 • Bobo (6.8 %);
 • Mandé (6.7 %);
 • Sénoufou (5.3 %);
 • Gourousni (5.1%);
 • Gouramantché (4.8 %);
 • Touareg (3.3 %);
 • další (13%).

1.6. Náboženské složení

 • muslimové 60 %
 • křesťané 23,2 % (převážně katolíci)
 • animisté 15,3%
 • jiná náboženství 0,6 %
 • ateisté 0,4 %

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • úřední jazyk: francouzština
 • místní jazyky (přes 60, zj. ze skupiny gur/volta; mandé a fulfulde): moré (ve středu země), dioula (na západě země); gurma, tamasheq, gourountsi, senufo, bwamu, dagara, lobiri, bisa, sané, bobo, ad.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • 13 regionů, 45 provincií (Boucle: Bale, Banwa, Kossi, Mohoun, Nykla, Souroua; Cascades: Comoé, Leraba; Centre: Kadiogo; Centre-Est: Boulgou, Koulpelgo, Kouritenga; Centre-Nord: Bam, Namentenga, Sanmatenga; Centre-Ouest: Boulkimdé, Sanguié, Sissili, Ziro; Centre-Sud: Bazera, Nabourá, Zoundweogo; Est: Gnagna, Gourma, Komondjari, Kompienga, Tapoa; Hauts Bassins: Houet, Kénédougou, Tuy; Nord: Loroum, Passoré, Yatenga, Zondoma; Plateau Central: Ganzourgou, Kourweogo, Oubritenga; Sahel: Oudalan, Seno, Soum, Yagha; Sud-Ouest: Bougouriba, Ioba, Noumbiel, Poni) a 367 komun
 • hlavní město : Ouagadougou (1,63 mil. obyv.)
 • další velká města : Bobo-Dioulasso (537.730 obyv.), Banfora (93.750 obyv.), Koudougou (91.181 obyv.), Ouhigouya (86.569 obyv.), Pouytenga (84.156 obyv.), ad.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Západoafr. frank (F CFA/100 centimů) je spol. měnou osmi (většinou frankofonních) států záp. Afriky – členů Západoafrického hospodářského, měnového a celního společenství. Jeho směnný kurz je vázán na euro. Monetární politiku určuje reg. centrální banka (Banque centrále des Etáte de l´Afrique de l´ouest, BCEAO)

1 EUR=656 FCFA; 1 USA =507 FCFA.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Fixní svátky

 • 1. leden (Nový rok)
 • 3.  leden (výročí převratu z roku 1966)
 • 8. březen (Svátek žen)
 • 1. květen (Svátek práce)
 • 4. srpen (Den revoluce)
 • 5. srpen (Svátek nezávislosti)
 • 15. srpen (Nanebevzetí)
 • 15. říjen ( výročí převratu z roku 1987)
 • 1. listopad (Všech svatých)
 • 11. prosinec (Den republiky)
 • 25. prosinec (Vánoce)

Pohyblivé svátky 

 • islámský Nový rok
 • Eid ul-Fitr (Aid el Sagheer)-konec Ramadánu
 • Velikonoce
 • Mouloud – Prorokovo narození
 • Nanebevstoupení
 • Eid ul-Adhá/Tabaski (Aid el Kebir) – Svátek oběti

Obvyklá pracovní doba: 7.30-11.00 (12.00) a 15.00 (15.30) -17.00 (30) (po-pá), 9.00-13.00 (so).

Obvyklá prodejní doba: 7.30-12.00 a15.00-17.30h (po-pá), 9.00-13.00 (so)

Obvyklá otvírací doba v restauracích: 11.30-15.00 a18.30-20.30h (celo-týdně)

Mezinárodní letiště v Ouagadoudou: otevřeno nepřetržitě, hraniční přechody obvykle pouze od 8 do 17.30/18.30h.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

www.culturecrossing.net

Burkina Faso je muslimská země se silným respektem k tradiciím. Velmi přísně je trestána homosexualita i překupnictví drog.

Zakázáno je fotit vládní i vojenské budovy. Průkaz totožnosti (pas/povolení k trvalému pobytu) se doporučuje nosit po celou dobu pobytu, zj. mimo hl. město.

Soc. zvyklosti se řídí obecnými zásadami slušnosti. Zdravit je třeba s využitím profesního či formálního titulu (pane, paní, slečno) a potřesením pravé ruky (osoba v podřízeném postavení přidržuje levou rukou loket pravé ruky-levou rukou nelze ani zdravit ani platit či jíst), v přátelském styku poklepem na ramena či symbolickým objetím. Odpovídat je třeba na veškeré pozdravy, ctít autority, hierarchii (věk). Nevhodné jsou upřené pohledy i opakované otázky.

Cizinky jsou považovány za „3. pohlaví“ – akceptuje se, že pijí alkohol či se v ulicích pohybují bez doprovodu.

Rozvinutá je non-verbální komunikace (stisknutí prstů do dlaně znamená „pojďte sem“, syčení přilákání pozornosti, klepnutí jazykem souhlas, atd.).

Při plánování obchodního jednání je třeba vzít v úvahu nedochvilnost (až o 2h). Jednání jsou často odkládána, obchodní partneři se na schůzky velmi často vůbec nedostaví (od cizinců se však automaticky očekává, že přijdou včas). Při přípravě a plánování jednání je zpravidla (i s ohledem na dopravní potíže) nutné plánovat až několikadenní rezervu, při vyřizování obchodních (ale i administrativních) záležitostí počítat s relativně dlouhou čekací dobou, vysokou měrou byrokracie a korupce. Doporučuje se mít k dispozici dostatek vizitek. Před vlastním jednáním se očekává spol. konverzace (zdraví, rodina, prac. den, ad.). Jednání bývá zdlouhavé, vyčerpávající, emotivní, naprosto vyloučeno není smlouvání. Při jednáních se neočekávají dary, při pozváních jsou naopak naprosto nezbytné (min. květiny, čokoláda, ad.), doporučuje se je předávat oběma rukama. Význam známostí a osobních kontaktů je pro uzavírání obchodů zásadní.

Jednacím jazykem je francouzština, znalost anglického jazyka je většinou nízká.

Oblečení bývá buď tradiční, či evropské (nezbytný je oblek s kravatou; u žen delší sukně, šaty bez hlubšího výstřihu – nikoli kalhoty).

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při ošetření v místních zdravotnických zařízeních, které lze doporučit jen v naléhavých případech (k dispozici je bazální vybavení), je nutno platit hotově. Doporučuje se kvalitní cest. Pojištění, ve všech vážnějších případech (operace, stomatologický, gynekologický zákrok) odlet do ČR.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Burkině Faso nemá zastoupení žádná česká instituce.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • 10-10 (24-h tísňová telefonní linka)
 • 50-30-66-44 či 50-30-66-45 (lékařská pohotovost)
 • 50-36-44-42 či 50-32-60-69 (policie)
 • 50-30-32-71, 50-31-33-40 či 80-00-11-45 (gendarmerie)

1.18. Internetové informační zdroje

 

1.19. Adresy významných institucí

viz 1.18

.