Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Burundi peddling
Burundi Burundi

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Burundská republika
 • République du Burundi
 • Republika y´u Burundi

1.2. Rozloha

 • 27 830 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel: 7,2 mil.
 • Hustota na km2: 259 obyv.
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 3,8 mil.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 1,9 %
 • Demografické složení: neudává se

1.5. Národnostní složení

etnické skupiny:

 • Hutu 85 %
 • Tutsi 14 %
 • Twa 1 %

1.6. Náboženské složení

 • křesťanství 80 %
 • tradiční náboženství 15 %
 • islám 5%

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • Úřední jazyky: francouzština, kirundi
 • Ostatní používané jazyky: angličtina, svahilština

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • 15 provincií

Hlavní město:

 • Bujumbura (0,3 mil obyv.)

Další velká města:

 • Cibitoke
 • Muyinga
 • Gitega

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • burundský frank (BuFr) = 100 centimů
 • kurz k USD (25/9/2007) 1.102 BuFr = 1 USD

Používání jiných měn: není obvyklé

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • 1. leden – Nový rok
 • 5. únor – Den jednoty
 • 1. květen – Svátek práce
 • 1. červenec – Den nezávislosti
 • 15. srpen – Nanebevzetí panny Marie
 • 13. říjen – Den zavraždění prince Louise Rwagasoreho
 • 21. říjen – Den zavrždění prezidenta Melchiora Ndadayeho
 • 1. listopad – Svátek všech svatých


Pracovní doba: obvykle po – pá 9:00–16:00

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Vzhledem k současné bezpečnostní situaci nelze návštěvu země doporučit.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Ošetření ve státních zdravotnických zařízeních se nedoporučuje.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Žádné české instituce nejsou v Burundi zastoupeny.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Nejsou k dispozici (telefonní seznam pro Burundi ani zlaté stránky neexistují).

1.18. Internetové informační zdroje

.