Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Čad vesnice
Čad Čad

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • République du Tchad.
 • angl.: Republic of Chad
 • arabsky: Jumhūriyyat Tshād
 • česky: Čadská republika)

Plnou nezávislost získala tato republika na Francii dne 11. srpna 1960.

1.2. Rozloha

Rozloha:

 • 1 284 000 km2

Poloha:

Čadská republika je suchozemským státem bez přímého přístupu k moři. Nejdelší hranici má Čad se svým východním sousedem – Súdánem (1 360 km). Na severu sousedí s Libyí (1 055 kmspolečných hranic), na západě s republikou Niger (1 175 km) na jihozápadě s Nigérií (87 km), Kamerunem (1 094 kmspolečných hranic) a na jihovýchodě se Středoafrickou republikou (1 197 km společných hranic). Nejasné vytýčení mezinárodních hranic vedlo v minulosti ke vzniku pohraničních incidentů v blízkosti jezera Čad na západě země (společné hranice mezi Kamerunem, Čadem, Nigerem a Nigérií).

Území celé republiky tvoří převážně polopoušť a poušť. Úrodná půda se nachází pouze na jihozápadě země v úzkém pásmu okolo Čadského jezera a oblasti u hranic se Středoafrickou republikou a Kamerunem. Tvoří pouhá 2,8 % celkové rozlohy země, plochy se stálou úrodou pak pouze 0,02 % rozlohy. Uměle zavlažované půdy je pouze několik set čtverečních kilometrů.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 • 10 975 000 (odhad CIA 2012)

Hustota osídlení:

 • 8,55 obyvatel /km2

Ekonomicky činné obyvatelstvo:

 • 4,3 mil. 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

V roce 2003 činil 3,25 %, odhad pro rok 2012 dle CIA je 1,98 %.

Demografické složení:

 • 0–14 let: 46,0 %
 • 15–64 let: 51,0 %
 • nad 65 let: 3,0 %

Městské obyvatelstvo činí dle odhadu pro rok 2010 cca ¼ populace země.

1.5. Národnostní složení

Čad je multietnickým státem (cca 200 etnik).

Etnické skupiny:

 • Arabové 12 %
 • Sara 28 %
 • Mayo – Kebbi 12 %
 • Kanem – Bornou 9 %
 • Ouaddai 9 %
 • Hadjari 7 %
 • Tandjile 7 %
 • Gorane (Toubou Daza) 6 %
 • Fitri – Batha 5 %

Další významnější skupiny:

 • Hausa
 • Bagirmi
 • Fulbe
 • Kotoko
 • Boulala
 • Maba

Odhaduje se, že v republice Čad se dlouhodobě zdržuje, často nelegálně také větší počet Nigerijců (přesné údaje nejsou k dispozici). V zemi trvale pobývá několik tisíc občanů Francie.

Problém utečenců:

V důsledku bojů (etnických čistek) v súdánské provincii Darfúr uprchly do sousedního Čadu statisíce Súdánců. Ti se dosud zdržují zejména v okolí města Djanga ve východním Čadu.

1.6. Náboženské složení

Hlavním náboženstvím je v Čadu islám (vyznává ho asi 51 % populace). Zbytek tvoří křesťané (35 %), animisté (7 %) a ostatní domorodá náboženství.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředními jazyky jsou na celém území Čadu francouzština a (čadská) arabština.

Na jihu země je hojně používán jazyk sara. V Čadu se ale mluví 120 dalšími místními jazyky a dialekty.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně správní členění země:

Republika Čad je po správní stránce členěna na 22 regionů:

 • Barh el Gazel, Batha, Borkou, Chari-Baguirmi, Ennedi, Guera, Hadjer-Lamis, Kanem, Lac, Logone Occidental, Logone Oriental, Mandoul, Mayo-Kebbi Est, Mayo-Kebbi Ouest, Moyen-Chari, Ouaddai, Salamat, Sila, Tandjile, Tibesti, Ville de N'Djamena, Wadi Fira,

Hlavním město:

 • N´Djamena (cca1 mil. obyvatel)

Další města:

Dalšími většími městy jsou většinou správní střediska jednotlivých prefektur:

 • Aozou
 • Bongor
 • Doba
 • Faya-Largeau
 • Abéché
 • Mao
 • Mongo
 • Moundou
 • Sarh

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Středoafrický frank, tzv. CFA-frank („Cooperation Financiere en Afrique Centrale francs“; emitovaný Centrální bankou středoafrických států, sdružených do tzv. CEMAC – „Union économique et monetaire de l’Afrique centrale“). Středoafrický frank se dále dělí na 100 centimů. Mezinárodní označení XAF.

Průměrný kurz 2011: 1 USD = 507,15 XAF (FCFA), pevně ukotven na Euro 1 Euro = 655,96 XAF. V zahraničním obchodě jsou nejčastěji používanými měnami EUR a USD. Na čadském vnitřním trhu se cizí měny nepoužívají.

Upozornění:

 • je nutno rozlišovat středoafrický CFA frank (XAF; např Kamerun) a západoafrický CFA frank (XOF; např. Benin).

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Celostátní svátky:

 • 1. ledna (Nový rok)
 • 1. května (Svátek práce)
 • 25. května (Den Afriky)
 • 11. srpna (Den nezávislosti)
 • 1. listopadu (Svatodušní svátky)
 • 28. listopadu (Den republiky)
 • 1. prosince (Den svobody a demokracie)
 • dále Velikonoční pondělí, 1. svátek vánoční (25. prosince), Eid al-Adha, El am Hejir (nový rok), Mawlid al-Nabi (narození Proroka), Eid al-Fitr (konec Ramadánu)

Volné dny:

 • neděle

Prodejní doba:

Obvyklá otevírací doba obchodů (supermarketů) je od 9:00 do 12:30 hodin a pak od 15:30 do 19:00 hodin, v sobotu do 12:00 až 13:00 hodin. Tržiště jsou otevřena většinou od 8:00 do 18:00 hodin. Otevírací doba provozoven veřejných služeb, centrálních úřadů a bank je pak od 8:00 do 15:30 hodin (většina bank je otevřena i v sobotu). Lékárny jsou otevřeny od 8:00 do 20:00 hodin (N’Djamena).

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

 • Velmi obvyklým a častým jevem je rovněž v Čadu všeobecná nedochvilnost.
 • Při jednáních na centrálních úřadech se vyžaduje oblek s kravatou, při obchodních jednáních se toleruje košile s kravatou.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V Čadu jsou stále v provozu soukromé francouzské kliniky na dobré úrovni.

Lékařskou péči je však nutné zde platit, běžné cestovní pojištění, sjednané v ČR, pro Čad neplatí a je nutné projednat jeho platnost v této africké zemi s příslušným pracovištěm v ČR.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Ostatní české státní instituce (CzechTrade, Czechinvest, České centrum) nejsou v Čadu zastoupeny a toto zastoupení se nedá očekávat ani v blízké budoucnosti.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • 17 policie
 • 18 hasiči
 • ZÚ Francie: +235 22522576
 • ZÚ Německa: +235 2516202

1.18. Internetové informační zdroje

Lze doporučit zejména následující webové stránky:

Další informace lze získat i na www.mzv.cz.

1.19. Adresy významných institucí

Adresy významných obchodních a hospodářských komor a podnikatelských svazů:

 • Chamber of Commerce and Industry, Agriculture, Mines and Artisans (CCIAMA), B.P. 458, N’Djamena, tel.: (235)-525264
 • Exportní povolení vydává: Ministere du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Directeur du Commerce: B.P. 458, tel.: (235)-522153, fax: (235)-522733, Directeur de l’Industrie PME/PMI: B.P: 424, tel/fax: (235)-522733
 • 3. Exportní licence vydává: Ministere de Finance et de l’Economie, B.P. 144, N’Djamena, tel: (235)-523487
.