Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Džibuti západ slunce
Džibutsko Džibutsko

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • česky: Džibutská republika (Džibuti)
 • arabsky: Gumhuriyah Gibuti
 • francouzsky: République de Djibouti

1.2. Rozloha

 • 23 200 km2 – stát na východoafrickém pobřeží (bývalé Francouzské Somálsko)

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel 486 530 (odhad červen 2006)
 • Hustota zalidnění 21,15 obyvatel/km2

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva 2,06 % (odhad 2005)

1.5. Národnostní složení

 • Issové (somálského původu) - na jihu 60 %
 • Afaři - v severní části země 35 %
 • Francouzi, Arabové, Etiopové, Italové a další 5 %

1.6. Náboženské složení

 • sunnitský islám 94 %
 • křesťanství (římskokatolická církev, protestanti, pentekostalisté) 6 %

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • arabština, francouzština
 • Obyvatelstvo mluví také afarsky, somálsky, případně (uprchlíci z Etiopie) amharsky.
 • Angličtina se prakticky vůbec neužívá.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • 6 oblastí (cercles), jejichž sídla jsou totožná s největšími městy:
  • Džibuti (Djibouti-ville, hlavní město, 380 tis. obyvatel)
  • Ali Sabieh
  • Arta
  • Dikhil
  • Tadjoura
  • Obock

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • Peněžní jednotka: 1 džibutský frank (Dfr, mezinárodní kód DJF) = 100 centimů
 • V mezinárodním bankovním styku se používá USD, nebo EUR.
 • Oficiální kurs (pevná vazba od roku 1973): 1 USD = 177,7 DJF

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Veřejné svátky (dny volna):

 • 1. leden Nový rok
 • 1. květen Svátek práce
 • 25. květen Den Afriky
 • 27. červen Den nezávislosti (1977)
 • 24. prosinec vánoce
 • 25. prosinec vánoce
 • 26 prosinec vánoce

Dále je volno o několika pohyblivých, lunárním kalendářem řízených muslimských svátcích, jako jsou Arafa (Nový rok), Mawlid (Prorokovy narozeniny), Lailat al-Miraji (začátek ramadánu), Eid al-Fitr (konec ramadánu), Eid-al Adha (ukončení pouti do Mekky) apod.

Čas:

GMT + 3 hodiny

Obvyklá pracovní doba:

 • úřady: neděle-čtvrtek 6:30–13:00
 • banky: neděle-čtvrtek 7:30–11:30
 • (oficiální směnárny v centru hlavního města mají otevřeno 8:00–12:00, 16:00–19:30)
 • obchody: neděle-čtvrtek 9:00–12:30, 16:00–19:30
 • Pátek je, jako v jiných muslimských zemích, volným dnem.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Zvyklostí je pravidelná dlouhá polední siesta s diskutováním, žvýkáním katu (čátu) a popíjením silného odvaru ze zázvoru (místo čaje) v chladivých - klimatizovaných - místnostech džibutských obydlí - výhradně za účasti mužů.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Vyžaduje se očkování proti žluté zimnici. Celoročně hrozí malárie, doporučují se proto antimalarika. S průměrnou teplotou 30oC je Džibuti nejteplejším městem v Africe; zejména od května do října jsou teploty na hranici snesitelnosti (vysoká vlhkost). V letních měsících už několikrát vypukla v zemi epidemie cholery, vyvolaná horkem a špatnými hygienickými podmínkami. Vzhledem k přítomnosti příslušníků amerických ozbrojených sil, francouzské cizinecké legie a jiných cizinců (jednotky námořnictva SRN) je značně rozšířena prostituce a s ní spojené pohlavní choroby, včetně AIDS. Úroveň běžných zdravotnických zařízení není zastupitelskému úřadu z vlastní zkušenosti známa, ale patrně není příliš dobrá; lepší jsou nepochybně některé soukromé kliniky a zejména tamní francouzská nemocnice. Při vážnějších obtížích se každopádně doporučuje, pokud to zdravotní stav dovoluje, odletět ze země. Při ošetření se vyžaduje platba v hotovosti. Nezbytné je cestovní pojištění zahrnující zdravotní rizika. Při zamýšleném delším pobytu je výhodné seznámit se situací v zemi i z literatury (např. Prof. Vladimír ŠERÝ - Lexikon cestovní medicíny).

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Džibuti není zastoupena žádná další česká instituce na podporu obchodu či investic.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

V případě nouze by bylo nejvhodnější kontaktovat generální honorární konzulát ČR v Džibuti (viz 1.15.).

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

Komora byla založena už v roce 1906 a sdružuje prakticky všechny místní obchodní firmy. Seznam jejích funkcionářů se do značné míry kryje se seznamem honorárních konzulů.

Komora publikuje mnoho informačních materiálů a na požádání poskytuje - i v angličtině - podrobné informace o Džibuti, jeho hospodářském klimatu i podmínkách investování v této zemi a obchodování s ní.

Chambre Internationale de Commerce et d´Industrie de Djibouti (CICID)
BP 84, Djibouti
Tel.: +253 351070; Fax: +253 350096
e-mail: sic@cicid.com, cicid@cicid.com
Internet: www.cicid.com, www.djiboutichamber.com (stránky požadují heslo!!!)

.